KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W PŁOCKU
AKTUALNOŚCI
kronika wydarzeń
CYTAT
Ostatnie Artykuły
MSZA ŚWIĘTA 25 STYCZ...
DNI KULTURY CHRZEŚCI...
RÓŻA BEZ KOLCÓW
PROGRAM na MAJ 2014 r.
Protokoły z posiedze...
ARCHIWUM
Archiwum
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Galeria
Linki
Kategorie Newsów
Forum
Kontakt
Szukaj
AKTUALNOŚCI
ARCHIWUM

Witamy
Witamy na stronie internetowej Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku! Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w życiu naszego Klubu!
PROGRAM na WRZESIEŃ 2016 r.Dodane przez Waleria dnia wrzesień 01 2016 10:58:25
0 Komentarzy ~ 198 Czytań Drukuj
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

CZY CHCĘ ZMIENIAĆ MÓJ ŚWIAT? 

"Służenie z miłością i czułą troską osobom potrzebującym pomocy sprawia, że wszyscy wzrastamy w człowieczeństwie i otwiera nam ono drogę do życia wiecznego: kto pełni uczynki miłosierdzia, nie boi się śmierci".

Papież Franciszek. 29.07.2016 r. 

"Bóg powołuje ludzi prostych i gotowych, by byli Jego rzecznikami i im powierza objawienie swojego imienia i tajemnic swego Serca…"

Papież Franciszek. 28.07.2016 r. 

"Im bardziej wydają się nieprzezwyciężone obecne trudności, a perspektywy bezpieczeństwa i pokoju zdają się mroczne, tym usilniejsza musi stać się nasza modlitwa". 

Papież Franciszek. 24.07.2016 r. 

"Prośmy o dar z nieba, abyśmy zaangażowali się w sprawę pokoju. Pokoju w naszych domach, rodzinach, szkołach i wspólnotach. Pokoju w tych miejscach, gdzie wojna zdaje się nie kończyć. Pokoju dla tych twarzy, które nie zaznały nic oprócz bólu. Pokoju na tym rozległym świecie, który dał nam Bóg jako dom wszystkich i dla wszystkich. Po prostu pokoju…"

Papież Franciszek. 23.07.2016 r. 

"Drodzy młodzi, módlmy się razem, aby ten ŚDM przyniósł wiele duchowych owoców. Do jutra!"  

Papież Franciszek. 26.07.2016 r. 

 


Bóg zbawia nas, stając się małym, bliskim i konkretnym

Homilia Ojca Świętego podczas Mszy św. z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Jasna Góra, 28 lipca 2016 r. 

Z czytań tej liturgii wyłania się Boża myśli, która przechodzi przez ludzką historię i tworzy historię zbawienia. 

Apostoł Paweł mówi nam o wspaniałym planie Bożym: „Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty” (Ga 4, 4). Jednak historia nam mówi, że kiedy nadeszła owa „pełnia czasu”, czyli kiedy Bóg stał się człowiekiem, ludzkość nie była szczególnie dobrze nastawiona, nie był to też okres stabilności i pokoju: nie było „złotego wieku”. Scena tego świata nie zasłużyła sobie zatem na przyjście Boga, a wręcz „swoi Go nie przyjęli” (J 1, 11). Pełnia czasu była zatem darem łaski: Bóg wypełnił nasz czas obfitością swego miłosierdzia, jedynie z miłości. Jedynie z miłości zainaugurował pełnię czasu. 

Uderza przede wszystkim to, jak się dokonuje przyjście Boga w historii: „zrodzony z niewiasty”. Nie ma mowy o wejściu triumfalnym, jakiejkolwiek imponującej manifestacji Wszechmogącego: nie ukazuje się jako oślepiające słońce, ale przychodzi na świat w sposób najprostszy – jako dziecko zrodzone przez matkę, w tym stylu, o jakim mówi nam Pismo Święte: jak deszcz spadający na ziemię (por. Iz 55, 10), jako najmniejsze z nasion, które kiełkują i rosną (por. Mk 4, 31-32). Zatem wbrew temu, czego moglibyśmy się spodziewać, a może chcielibyśmy – zarówno wówczas, jak i dziś – „Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie” (por. Łk 17, 20), ale przychodzi w małości, w pokorze. 

Dzisiejsza Ewangelia podejmuje ten Boży wątek, który delikatnie przenika historię: z pełni czasu przechodzimy do „trzeciego dnia” posługi Jezusa (por. J 2, 1) i zapowiedzi „godziny” zbawienia (por. w. 4). Czas się kurczy, a objawienie się Boga zawsze ma miejsce w małości. W ten sposób dokonuje się „początek znaków dokonanych przez Jezusa” (w. 11) w Kanie Galilejskiej. Nie ma niezwykłego czynu dokonanego przed tłumem, ani też wystąpienia, które rozwiązywałoby palącą kwestię polityczną, jak podporządkowanie narodu panowaniu rzymskiemu. Zachodzi natomiast prosty cud w małej wiosce, rozweselający uroczystość weselną całkowicie anonimowej, młodej rodziny. A przecież woda zmieniona w wino na weselu jest wspaniałym znakiem, ponieważ objawia nam oblubieńcze oblicze Boga, tego Boga, który zasiada z nami do stołu, który pragnie i dopełnia komunii z nami. Mówi nam, że Pan nie utrzymuje dystansów, ale jest bliski i konkretny, jest między nami i troszczy się o nas, nie decydując za nas i nie zajmując się kwestiami władzy. Woli On bowiem pozwolić się ogarnąć przez to, co jest małe, w przeciwieństwie do człowieka, który dąży, by posiadać wciąż coś większego. Pragnienie władzy, wielkości i sławy jest rzeczą tragicznie ludzką i jest wielką pokusą, która stara się wkraść wszędzie; dawać siebie innym, eliminując dystanse, pozostając w małości i konkretnie wypełniając codzienność – to subtelnie Boskie. 

Bóg zatem nas zbawia, stając się małym, bliskim i konkretnym. Małym, bliskim i konkretnym. Przede wszystkim, Bóg czyni się małym. Pan, „cichy i pokornego serca” (Mt 11, 29), woli prostaczków, którym objawione jest królestwo Boże (por. Mt 11, 25); oni są wielcy w Jego oczach i na nich patrzy (por. Iz 66, 2). Otacza ich szczególną miłością, ponieważ sprzeciwiają się „pysze tego życia”, która pochodzi ze świata (por. 1 J 2, 16). Maluczcy mówią Jego językiem – językiem pokornej miłości, która wyzwala. Dlatego Bóg powołuje ludzi prostych i gotowych, by byli Jego rzecznikami i im powierza objawienie swojego imienia i tajemnic swego Serca. Pomyślmy o wielu synach i córkach waszego narodu: męczennikach, którzy sprawili, że zajaśniała bezbronna moc Ewangelii; o ludziach prostych a jednak niezwykłych, którzy potrafili świadczyć o umiłowaniu Boga pośród wielkich prób; o łagodnych a zdecydowanych głosicielach Miłosierdzia, jak święty Jan Paweł II i święta Faustyna. Poprzez te „kanały” swojej miłości Pan sprawił, że owe bezcenne dary dotarły do całego Kościoła i całej ludzkości. Znamienne jest, że obecna rocznica chrztu waszego narodu zbiega się dokładnie z Jubileuszem Miłosierdzia. 

Ponadto Bóg jest blisko, przybliżyło się Jego Królestwo (por. Mk 1, 15): Pan nie chce, żeby się Go lękano jako możnego i dalekiego władcy, nie chce przebywać na tronie w niebie czy w podręcznikach historii, ale pragnie schodzić w nasze codzienne wydarzenia, aby iść z nami. Myśląc o darze tysiąclecia obfitującego wiarą, wspaniale jest przede wszystkim podziękować Bogu, który podążał z waszym narodem, biorąc go za rękę tak jak ojciec bierze za rękę swojego syna,i towarzysząc mu w wielu sytuacjach. Także jako Kościół jesteśmy powołani, by to zawsze czynić: słuchać, angażować się i stawać się bliskimi, dzieląc radości i trudy ludzi, aby Ewangelia była postrzegana bardziej konsekwentnie i przynosiła większe owoce: przez pozytywne promieniowanie, poprzez przejrzystość życia. 

Wreszcie, Bóg jest konkretny. Z dzisiejszych czytań wynika, że w działaniu Boga wszystko jest konkretne: Boża mądrość „działa jako twórca” i „igra” (por. Prz 8, 30), Słowo staje się ciałem, rodzi się z matki, rodzi się pod Prawem (por. Ga 4, 4), ma przyjaciół i uczestniczy w weselu. Odwieczny komunikuje się z ludźmi, spędzając z nimi czas i to w konkretnych sytuacjach. Także wasza historia, uformowana przez Ewangelię, Krzyż i wierność Kościołowi, była świadkiem pozytywnego wpływu autentycznej wiary, przekazywanej z rodziny do rodziny, z ojca na syna, a zwłaszcza przez matki i babcie, którym trzeba bardzo dziękować. Przede wszystkim mogliście namacalnie dotknąć konkretnej i przezornej czułości Matki wszystkich, której przybyłem tutaj oddać cześć jako pielgrzym, a którą pozdrowiliśmy w Psalmie jako „chlubę naszego narodu” (Jdt 15, 9). 

My tutaj zgromadzeni właśnie na Nią patrzymy. W Maryi znajdujemy pełną odpowiedź Panu: w ten sposób w wątek Boży wplata się w dziejach „wątek maryjny”. Jeżeli istnieje jakakolwiek ludzka chwała, jakaś nasza zasługa w pełni czasu, to jest nią Ona: to Ona jest ową przestrzenią zachowaną w wolności od zła, w której Bóg się odzwierciedlił; to Ona jest schodami, które przemierzył Bóg, aby zejść do nas i stać się bliskim i konkretnym: to Ona jest najjaśniejszym znakiem pełni czasu. 

W życiu Maryi podziwiamy tę małość umiłowaną przez Boga, który „wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej” i „wywyższył pokornych” (Łk 1, 48.52). Tak bardzo sobie w Niej upodobał, że z Niej zechciał utworzyć swoje ciało, tak że Dziewica stała się Bogurodzicą, jak głosi starożytny hymn, który śpiewacie od wieków. Wam, którzy nieustannie do Niej przychodzicie, podążając do tej duchowej stolicy kraju, niech nadal wskazuje drogę i pomaga tkać w życiu, pokorną i prostą treść Ewangelii. 

Tutaj, na Jasnej Górze, podobnie jak w Kanie, Maryja oferuje nam swoją bliskość i pomaga nam odkryć, czego brakuje do pełni życia. Teraz, podobnie jak wówczas, czyni to z macierzyńską troską, ze swoją obecnością i dobrą radą, ucząc nas unikania arbitralnych decyzji i szemrań w naszych wspólnotach. Jako Matka rodziny chce nas strzec razem: wszystkich razem. Wasz naród pokonał na swej drodze wiele trudnych chwil w jedności. Niech Matka, mężna u stóp krzyża i wytrwała w modlitwie z uczniami w oczekiwaniu na Ducha Świętego, zaszczepi pragnienie wyjścia ponad krzywdy i rany przeszłości i stworzenia komunii ze wszystkimi, nigdy nie ulegając pokusie izolowania się i narzucania swej woli. 

Matka Boża w Kanie okazała wiele konkretności: jest taką Matką, która bierze sobie do serca problemy i interweniuje, która potrafi uchwycić trudne chwile oraz dyskretnie, skutecznie i stanowczo o nie zatroszczyć się. Nie jest władczynią i głównym bohaterem, ale Matką i służebnicą. Prośmy o łaskę, abyśmy sobie przyswoili Jej wrażliwość, Jej wyobraźnię w służbie potrzebującym, piękno poświęcenia swojego życia dla innych, bez szukania pierwszeństwa i dzielenia. Niech Ona, Przyczyna naszej radości, która wnosi pokój pośród obfitości grzechu i zawirowań historii, wyprasza nam obfitość Ducha Świętego, abyśmy byli sługami dobrymi i wiernymi. 

Niech za Jej wstawiennictwem pełnia czasu odnowi się również dla nas. Na niewiele się zda przejście między dziejami przed i po Chrystusie, jeśli pozostanie jedynie datą w kronikach historii. Oby dokonało się dla wszystkich i każdego z osobna przejście wewnętrzne, Pascha serca ku stylowi Bożemu ucieleśnionemu przez Maryję: działać w małości i w bliskości towarzyszyć, z prostym i otwartym sercem.  Dodane przez Waleria dnia lipiec 30 2016 18:04:01
0 Komentarzy ~ 237 Czytań Drukuj
13 CZERWCA - RATOWODodane przez Waleria dnia czerwiec 07 2016 22:32:52
0 Komentarzy ~ 266 Czytań Drukuj
PROGRAM na CZERWIEC, LIPIEC i SIERPIEŃDodane przez Waleria dnia czerwiec 04 2016 14:55:12
0 Komentarzy ~ 252 Czytań Drukuj
CZUWANIE RUCHÓW - PEREGRYNACJADodane przez Waleria dnia maj 30 2016 10:12:29
0 Komentarzy ~ 275 Czytań Drukuj
PROGRAM na MAJ 2016 r.Dodane przez Waleria dnia maj 01 2016 22:27:35
0 Komentarzy ~ 272 Czytań Drukuj
SPOTKANIE RADY RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ

SPOTKANIE DIECEZJALNEJ RADY RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH

21 kwietnia 2016 r., o godz. 18-00, w Sali Biskupów Opactwa Pobenedyktyńskiego odbyło się kolejne spotkanie Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń. 

Spotkanie rozpoczęto modlitwą Anioł Pański pod przewodnictwem ks. bp. Piotra Libery, Biskupa Płockiego. Pani Danuta Janicka, Przewodnicząca Akcji Katolickiej, odczytała protokół z ostatniego posiedzenia Rady, które odbyło się w listopadzie 2015 r.

Ks. bp Piotr Libera rozpoczął dyskusję o mediach katolickich, mówiąc o "autyzmie religijnym", czyli o tym, że życie religijne wspólnot nie powinno toczyć się w swoim własnym, hermetycznym świecie, a tradycyjne i nowoczesne media powinny służyć upowszechnieniu informacji o podejmowanych przez nie inicjatywach i działaniach, zachęcając do uczestniczenia osoby, poszukujące swojego miejsca w Kościele. 

Konferencję pod tytułem Nowe media w służbie ruchów i stowarzyszeń katolickich wygłosili ks. Krzysztof Świerczyński, wicedyrektor Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, ks. kan. dr Włodzimierz Piętka, dyrektor płockiej edycji "Gościa Niedzielnego" oraz ks. Jarosław Mokrzanowski, odpowiedzialny za stronę internetową diecezji Płockiej. Ks. K. Świerczyński przekonywał o tym, że ruchy muszą zaistnieć w mediach, by informacje o ich działalności były powszechnie dostępne. Zwłaszcza dotyczy to grup małych, niewielkich wspólnot i parafii, o których istnieniu i działaniach nikt nie wie. Ks. W. Piętka mówił o miejscu mediów drukowanych w życiu wierzących, o tym, że nic nie może zastąpić fizycznego kontaktu z czasopismem, a równolegle funkcjonująca strona np. "Gościa Niedzielnego" jest niejako zachętą, zawierającą wiele zdjęć ilustrujących artykuły, jednakże najważniejsza jest treść artykułów, świadectwo ludzi, również członków wspólnot. Ks. W. Piętka przestrzegał również przed nierozważnym korzystaniem z nowoczesnych mediów, które niosą często treści złe i niebezpieczne. Zachęcał ruchy i stowarzyszenia do wspólnych działań i inicjatyw, o których świadectwo mogłoby znaleźć się na łamach czasopisma. Ks. J. Mokrzanowski zaprezentował nową odsłonę diecezjalnej strony internetowej, opowiedział o jej licznych funkcjach, takich jak np. znalezienie konkretnej parafii i duszpasterzach pracujących w diecezji oraz zachęcił do oglądania diecezjalnego kanału You Tube. 

Osoby odpowiedzialne za poszczególne wydarzenia duszpasterskie zapowiedziały terminy i program pielgrzymki strażaków do Popowa, czuwania przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego w bazylice katedralnej w Płocku (14 maja 2016 r., godz. 21-00), pochówku dzieci zmarłych przed narodzeniem (Płock, 25 maja 2016 r.), Zakończenia Peregrynacji Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w diecezji płockiej – 11 czerwca 2016 r. (czuwanie ruchów i stowarzyszeń - 10.04.2016 r., godz. 22.00 - 11.04.2016 r., godz. 8-00), Światowych Dnia Młodzieży - Kraków (26-31.07.2016). Lokalne uroczystośi odbędą się rónież w Płocku.

Termin następnego spotkania Rady wyznaczono na 3 listopada 2016 r. 

Pani dr Iwona Zielonka, dyrektor Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji pw. św. Łukasza Ewangelisty, zachęcała do udziału w czuwaniu i innych inicjatywach, Pani Ewa Głębowicz-Kozłowska, Prezes Stowarzyszenia Ratujmy Ratowo, zaprosiła członków wszystkich stowarzyszeń do udziału w uroczystościach Antoniańskich, które odbędą się 13 czerwca 2016 r., w sanktuarium w Ratowie. Ks. Rafał Grzelczyk podzielił się aktualnymi informacjami na temat zbliżających się obchodów Światowych Dni Młodzieży. 

Ks. Adam Brzeziński otrzymał z rąk ks. Biskupa nominację na diecezjalnego moderatora Odnowy w Duchu Świętym.

Na zakończenie spotkania ks. biskup podziękował wszystkim wspólnotom, a także księżom, odpowiedzialnym za media diecezjalne, za dyspozycyjność i podejmowane inicjatywy, udzielając obecnym pasterskiego błogosławieństwa. Dodane przez Waleria dnia kwiecień 22 2016 22:23:16
0 Komentarzy ~ 308 Czytań Drukuj
ZAPROSZENIADodane przez Waleria dnia kwiecień 04 2016 22:52:26
0 Komentarzy ~ 239 Czytań Drukuj
ŻYCZENIA i PROGRAM na KWIECIEŃ 2016Dodane przez Waleria dnia marzec 23 2016 23:50:53
0 Komentarzy ~ 280 Czytań Drukuj
PROGRAM na MARZEC 2016 r.

 Dodane przez Waleria dnia luty 27 2016 23:31:12
0 Komentarzy ~ 313 Czytań Drukuj
ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

WYBRALIŚMY PREZESA 

23 lutego 2016 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Klubu. Prezesem KIK-u ponownie została dr Halina Świstak. Z serca gratulujemy! 

Na Zebraniu ustalono podział stanowisk po wyborze osób do Zarządu (zgodnie z & 23 z Walnego Zebrania). 

 

Prezydium Zarządu: 

1. Świstak Halina - prezes

2. Bielska Jolanta - vice-prezes

3. Prędka -Wojtaszek Maria - sekretarz

4. Gąsiorowska Danuta - skarbnik 

 

Członkowie Zarządu:

1. Gordienko Waleria

2. Kozłowska-Głębowicz Ewa

3. Nowak Józefa

4. Prędka-Wojtaszek Maria

5. Przedpełska Bożenna

6. Wiercioch Kazimierz

7. Ziółkowska WandaDodane przez Waleria dnia luty 23 2016 22:53:24
0 Komentarzy ~ 279 Czytań Drukuj
Strona 4 z 20 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
IMIENINY OBCHODZĄ
KALENDARZ
trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Powered by: PHP-Fusion v6.01
voodz theme by: sonar

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie