Strona Główna · Artykuły · Galeria · Linki · Kategorie Newsów · Forum · AKTUALNOŚCI · ARCHIWUM · Kwiecień 24 2014 05:16:11
AKTUALNOŚCI
kronika wydarzeń
CYTAT
Ostatnie Artykuły
Protokoły z posiedze...
PROGRAM na KWIECIEŃ ...
WIECZÓR KRÓLEWSKI 2013
PROGRAM na KWIECIEŃ ...
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEG...
ARCHIWUM
Archiwum
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Galeria
Linki
Kategorie Newsów
Forum
Kontakt
Szukaj
AKTUALNOŚCI
ARCHIWUM

Witamy
Witamy na stronie internetowej Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku! Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w życiu naszego Klubu!
ZAPROSZENIE NA NABOŻEŃSTWO MAJOWE

Klub Inteligencji Katolickiej 

serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych

na Nabożeństwo Majowe do Troszyna Polskiego

w niedzielę 26 maja, po Mszy Świętej,

która odbędzie się o godz. 15-30 w Kaplicy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Wyjazd około godz. 16-20, własnymi samochodami.

 


Informacja:  

Troszyn Polski  

Drewniany kościół parafialny p.w. Św. Leonarda  

Troszyn Polski to miejscowość położona ok. 12 km na południowy-wschód od Płocka. Kościół wzniesiony został w 1636 r. Konsekrowany w 1665 r. Remontowany w latach 30-tych XIX w., 1926 r., 1970 r., 1982 r. (po powodzi). Orientowany, konstrukcji zrębowej wzmocnionej lisicami, zewnątrz oszalowany z olistwowaniem z dachami krytymi blachą. Na planie prostokąta, z niewyodrębnionym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Do północnej ściany nawy i prezbiterium dobudowane pomieszczenie mieszczące zakrystię i kruchtę boczną. Do nawy od zachodu dostawiona nowsza kruchta główna. 

Nad nawą i prezbiterium dach dwuspadowy, przechodzący przy końcu prezbiterium w trójpołaciowy. Nad zakrystią i kruchtą boczną daszek pulpitowy (przedłużenie spadu), nad kruchtą główną dwuspadowy. Pośrodku kalenicy czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę, ażurowa, z hełmem namiotowym zwieńczonym krzyżem. Wnętrze salowe, przekryte pozornym sklepieniem kolebkowym o łuku koszowym. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach. Wyposażenie wnętrza: ołtarz główny i ołtarz boczny późnorenesansowe z ok. 1640 r. Na belce tęczowej data „AD 1636".

 


 

ZAPROSZENIE na PIELGRZYMKO-WYCIECZKĘ

Komunikat Ceremoniarza biskupiego w sprawie wprowadzenia święta Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Komunikat Ceremoniarza biskupiego w sprawie wprowadzenia święta Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana
 
W czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego, wypadający w tym roku 23 maja, pierwszy raz będziemy obchodzili w Polsce liturgiczne święto Jezusa Chrystusa – Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Wprowadzono je do kalendarza liturgicznego Kościoła z inicjatywy papieża Benedykta XVI. Jest to odpowiedź na postulaty zgłaszane przez różne episkopaty i środowiska zakonne dla upamiętnienia Roku Kapłańskiego, który był obchodzony od 19 czerwca 2009 r. do 11 czerwca 2010 r.
 
Benedykt XVI wyznaczył dzień tego obchodu na czwartek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego, czyli tydzień przed uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną Bożym Ciałem. Biskupi polscy na 360 zebraniu Konferencji Episkopatu Polski w dniu 26 listopada 2012 r. w Zakopanem postanowili wprowadzić to święto do kalendarza liturgicznego diecezji polskich. Watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w lutym br. przychyliła się do tego zamiaru. Głównym celem nowego święta jest kontemplacja piękna i świętości kapłaństwa samego Chrystusa. Jest to także dobra okazja do modlitwy o świętość kapłanów.
 
Wspomniana Kongregacja zatwierdziła teksty mszalne oraz Liturgii Godzin na wspomniane święto, a Wydawnictwo Pallottinum przygotowało te teksty w postaci trzech pozycji:
  1. Dodatek do Mszału ołtarzowego. Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana – w formacie A–4;
  2.  Dodatek do Mszału. Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana – w formacie B–5;
  3. Dodatek do Liturgii Godzin. Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana – w formacie B–6.
Dodatki do Mszału zawierają formularz Mszy św. wraz z czytaniami, a dodatek do Brewiarza posiada wszystkie godziny kanoniczne na ten dzień. Pierwsza z podwyższysz pozycji (Dodatek do Mszału w formacie A-4) będzie dostarczony do każdej parafii naszej diecezji. Natomiast pozostałe dwie, głównie Dodatek do Liturgii Godzin, można będzie nabyć w Księgarni Diecezjalnej w Płocku.
 
Niech to nowe święto umocni naszą miłość do Jezusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana oraz pomnoży naszą wiarę.
 
Ks. Piotr Grzywaczewski - ceremoniarz biskupi
 
Komunikat Zespołu Synodalnego Klubu Inteligencji Katolickiej

Komunikat Zespołu Synodalnego Klubu Inteligencji Katolickiej 

Zagadnienia związane z nową ewangelizacją, różnymi rodzajami duszpasterstw, promocją rodziny, dialogiem ekumenicznym i ochroną zabytków sakralnych omawiano podczas spotkań Komisji Głównej 43. Synodu Diecezji Płockiej

Spektrum poruszanych przez komisje zagadnień i problemów było bardzo szeroki: od rodzajów duszpasterstw, poprzez nową ewangelizację, dialog ekumeniczny i międzyreligijny, ochronę i promocję rodziny, ochronę zabytków sakralnych, kult Boży, formy działalności charytatywnej Kościoła, funkcjonowanie instytucji diecezjalnych, działalność Wyższego Seminarium Duchownego, po formację duchowieństwa i prezbiterów. Przedstawione dokumenty oceniali tzw. relatorzy. 

Część tych dokumentów została przesłana do parafii i stowarzyszeń w całej diecezji, gdzie odniosły się do nich Zespoły Synodalne. Nadesłane uwagi i poprawki Zespołów Synodalnych zostaną uwzględnione w dokumentach, które ostatecznie będą poddane pod głosowanie podczas majowej sesji plenarnej Synodu.  
 
Zespół Synodalny powołany został także w naszym Klubie. 
Zespół Synodalny Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku spotkał się trzy razy w roku 2013.
Ożywiona, merytoryczna dyskusja zaowocowała w liczne propozycje i wnioski, zamieszczone w protokołach z posiedzeń Zespołu. Protokoły zostały przekazane do Sekretariatu Synodu.
 
Z terścią Protokołów, z zawartymi w nich propozycjami i przemyśleniami mogą Państwo zapoznać się, klikając w tym miejscu na zakładkę "Protokoły".
 
Sekretariat Synodu, Ks. Asystent, Prezes Klubu oraz Zarząd serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom spotkań za osobiste, wnikliwe zaangażowanie i wysiłek na rzecz usprawnienia funkcjonowania instytucji Kościoła Diecezjalnego oraz głębszej realizacji przez niego charyzmatu i posłannictwa. 
PROGRAM na KWIECIEŃ 2013HABEMUS PAPAM FRANCISCUM!

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE KIK

Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.

Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. 

Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: 

  

Ojcze nasz, który jesteś w niebie,

niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje;
niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i przebacz nam nasze winy,
jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili;
i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie,
ale nas zachowaj od złego!
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.  


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE KLUBU INTELIGENCJI KATOLICKIEJ

1-2 marca. Kaplica Zgromadzenia Śióstr Pasjonistek w Płocku 


MODLITWA O WIARĘ POCHWALONĄ NA KARTACH EWANGELII

Panie Jezu, Ty, chodząc po palestyńskiej ziemi, spotykałeś ludzi, których wiarę pochwaliłeś,

i takich, którzy przez spotkanie z Tobą wiarę zyskali. Oto klękam przed

Tobą, by Ciebie w modlitwie spotkać i pokornie prosić o dar wiary.
Proszę o wiarę żywą i głęboką dla siebie i dla moich bliskich, których Tobie polecam:

– chcę w moc Twoją wierzyć, jak setnik, który wyznał: „Panie, nie jestem godzien,
abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie”
(por. Mt 8,5-13);

– chcę wytrwać w wierze, jak niewiasta kananejska, która trzykrotnie prosiła o
uzdrowienie córki i nie zrażała się Twoją odmową (por. Mt 15,21-28);

– chcę wierzyć jak ojciec chorego syna, który wyznał: „Wierzę, ale zaradź memu
niedowiarstwu” (por. Mk 9,14-29);

– chcę wierzyć jak dwaj niewidomi, którzy zapytani przez Ciebie: „Wierzycie, że
mogę to uczynić?”, wyznali: „Tak, Panie”. A Tyś otworzył im oczy według ich wiary
(por. Mt 9,27-31);

– chcę wierzyć pokornie jak kobieta, która dotknęła się Twego płaszcza i została
uleczona ze swojej niemocy (por. Mk 5,21-34);

– chcę z Szymonem Piotrem wyznać: „Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym”, a
także: „myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (por. Mt 16,13-20; J
6,60-69);

– chcę razem z Martą wyznać wiarę w Twoje i nasze przyszłe zmartwychwstanie
(por. J 11,18-27);

– chcę mieć wiarę w mrokach pokus przeciw wierze, uchwycić Twą dłoń i jak Piotr
wołać: Panie, ratuj mnie! (por. Mt 14,22-33);

– chcę mieć wiarę jak Maryja, Twoja Matka: błogosławiona, która uwierzyła, że
spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana (por. Łk 1,26-45);

– chcę mieć wiarę jak św. Józef, posłuszny wezwaniu Twego Ojca (por. Mt 1,18-25;
Mt 2,13-15.19-23);

– chcę usłyszeć w godzinie mojej śmierci Twoje słowa skierowane do
mnie: „Błogosławieni, szczęśliwi, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,24-29). Amen. 


 Modlitwa powszechna ogłoszona przez papieża Klemensa XI 

Wierzę w Ciebie, Panie, lecz wzmocnij moją wiarę; ufam Tobie, ale wspomóż moją
nadzieję; miłuję Ciebie, lecz uczyń moją miłość bardziej gorącą; żałuję za moje
grzechy, ale spraw, bym żałował doskonalej. 

Uwielbiam Cię jako Stwórcę wszechrzeczy, pragnę Ciebie jako celu ostatecznego;
wychwalam Cię jako ustawicznego dobroczyńcę, wzywam jako miłosiernego
obrońcę. Kieruj mną w swojej mądrości, otocz swą sprawiedliwością, pocieszaj
dobrocią, chroń swoją potęgą. 

Ofiaruję Ci moje myśli, Panie, aby mnie prowadziły do Ciebie; moje słowa, aby
mówiły jedynie o Tobie; moje uczynki, aby zgodne były z Twoją wolą, i całe
postępowanie moje, aby było życiem wyłącznie dla Ciebie. 

Chcę tego, czego Ty chcesz, chcę dlatego, że Ty chcesz, chcę, jak Ty chcesz i jak
długo chcesz. 

Proszę Cię, Panie, abyś oświecił mój rozum, pobudził moją wolę, oczyścił ciało i
uświęcił duszę. 

Daj mi żałować za przeszłe grzechy i zwyciężyć przyszłe pokusy, opanować złe
skłonności i nabywać odpowiednie dla mnie cnoty. 

Daj mi, dobry Boże, miłość ku Tobie i wstręt do moich wad, szczerą troskę o bliźnich
i pogardę tego, co złe na świecie. 

Spraw, abym się starał słuchać przełożonych, pomagał podwładnym, dbał o
przyjaciół i przebaczał wrogom. 

Pomóż mi zwyciężać pożądliwość umartwieniem, skąpstwo jałmużną, gniewliwość
łagodnością, a oziębłość zapałem. 

Uczyń mnie roztropnym w radach, wytrzymałym w niebezpieczeństwach, cierpliwym
w przeciwnościach i pokornym w powodzeniu. 

Spraw, Panie, abym był skupiony w modlitwie, wstrzemięźliwy przy posiłku, dokładny
w pracy i zdecydowany w zamiarach. 

Natchnij mnie troską o czystość sumienia, skromność zachowania się i wyglądu,
mowę bez zarzutu i życie uporządkowane. 

Pomóż mi czuwać nad popędami natury, nad współpracą z łaską, zachowywaniem
Twego prawa i postępowaniem wysługującym zbawienie. 

Naucz mnie, jak jest małym to, co ziemskie, jak wielkim to, co Boskie, jak krótkim, co
doczesne, jak nieskończonym, co wieczne. 

Spraw, abym dobrze przygotował się na śmierć, przejął się lękiem Twojego sądu,
uniknął potępienia i osiągnął niebo. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen.


  

PODZIĘKOWANIA ZA PONTYFIKAT BENEDYKTA XVI

MSZA ŚWIĘTA w SANKTUARIUM - LUTY

Klub Inteligencji Katolickiej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

2 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 24 lutego 2013 r.

ANTYFONA NA WEJŚCIE (Ps 27, 8-9)

O Tobie mówi moje serce: * Szukaj Jego oblicza. * Będę szukał oblicza Twego, Panie, * nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.

Po znaku Krzyża św. i pozdrowieniu – Litania do Wszystkich Świętych.

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.  

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

Święci Aniołowie Boży, módlcie się za nami.Święty Michale,

Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.

Święty Józefie, 

Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

Święty Andrzeju, módl się za nami.

Święty Janie,

Święta Mario Magdaleno,

Święty Szczepanie,

Święty Ignacy Antiocheński,

Święty Wawrzyńcze,

Święci Wojciechu i Stanisławie, módlcie się za nami.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.

Święty Maksymilianie Mario Kolbe,

Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami.

Święta Agnieszko, módl się za nami. 

Święty Grzegorzu, módl się za nami.

Święty Augustynie,

Święty Atanazy,

Święty Bazyli,

Święty Marcinie,

Święty Benedykcie,

Święci Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami.

Święty Franciszku Ksawery,

Święty Stanisławie Kostko,

Święty Janie Mario Vianneyu,

Święta Katarzyno Sjeneńska,

Święta Tereso z Avili,

Święta Faustyno Kowalska,

Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami.  

Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie.

Od zła wszelkiego,

Od grzechu każdego,

Od śmierci wiecznej,

Przez Twoje Wcielenie,

Przez Twoje święte zmartwychwstanie,

Przez Zesłanie Ducha Świętego, 

Prosimy Cię, my grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie.

Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego, i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności,

Prosimy Cię, abyś dał narodom pokój i prawdziwą zgodę,

Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas, Panie.

Chryste, usłysz nas, Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas.

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna, + ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, * abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez naszego Pana 

LITURGIA SŁOWA 

PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 15, 5-12. 17-18) Bóg zawiera przymierze z Abrahamem

Czytanie z Księgi Rodzaju

Bóg poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; a potem dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo». Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za wielką zasługę.
Potem zaś rzekł do niego: «Ja jestem Pan, którym cię wywiódł z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność».
A na to Abram: «O Panie, o Panie, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność?»
Wtedy Pan rzekł: «Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę».
Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędzał. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność.
A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: «Potomstwu twemu daję ten kraj od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej rzeki Eufrat».

Oto Słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 27)

Refren: Pan moim światłem i zbawieniem moim.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, *
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, *
przed kim miałbym czuć trwogę?

Usłysz, o Panie, kiedy głośno wołam, *
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie.
O Tobie mówi moje serce: *
«Szukaj Jego oblicza».

Będę szukał oblicza Twego, Panie. *
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy,
nie odtrącaj w gniewie Twojego sługi. *
Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana *
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, *
nabierz odwagi i oczekuj Pana.


DRUGIE CZYTANIE

(Flp 3, 17 – 4, 1) Chrystus przekształci nasze ciała na podobne do swego chwalebnego ciała 

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian 

Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne.
Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.
Przeto bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak stójcie mocno w Panu, umiłowani. 

Oto Słowo Boże

Chwała Tobie, Królu Wieków 

Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, jego słuchajcie». 

Chwała Tobie, Królu Wieków

EWANGELIA (Łk 9, 28b-36) Przemienienie Pańskie 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim.
Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.» Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy weszli w obłok.
A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie.» W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. 

Oto słowo Pańskie.

PROGRAM na LUTY 2013

PROGRAM TYGODNIA EKUMENICZNEGO 2013

Program Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan

 18-25 stycznia

 „Czego Bóg od nas oczekuje?" (Mi 6,6-8) 

 18.01. g. 18.00 – piątek     

Eucharystia na rozpoczęcie Tygodnia Ekumenicznego

z udziałem Przedstawicieli wszystkich Kościołów. Przewodniczy Biskup Płocki Piotr Libera. Homilia: bp Ludwik Jabłoński, Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.  Kościół św. Jana Chrzciciela. Po Mszy św. AGAPA przygotowana przez Rektorat WSD i Klub Inteligencji Katolickiej, Refektarz WSD.

19.01. g. 17.00 -  sobota  

Nabożeństwo Ewangelickie

Przewodniczy ks. Mateusz Łaciak, wikariusz Parafii Ewangelickiej w Płocku. Kazanie: ks. Gabriel Grabarczyk, proboszcz Parafii Mariawickiej w Pepłowie. AGAPA przygotowana przez Parafię Ewangelicką. Kościół Ewangelicki, ul. Kazimierza Wielkiego 39.

20.01. g. 17.30 -  niedziela

Nabożeństwo Słowa Bożego

Przygotowane na tegoroczny Tydzień Modlitw przez chrześcijan Indii. Przewodniczy Ojciec duchowny Jarosław Kwiatkowski. Homilia: ks. Mateusz Łaciak, wikariusz Parafii Ewangelickiej w Płocku. Kaplica św. Stanisława Kostki w WSD w Płocku.

21.01. g. 18.00 -  poniedziałek

„U Ciebie jest źródło życia”. Eucharystia Pamięci o Zmarłych Ludziach Ekumenii w Naszych Kościołach. Przewodniczy ks. dr Włodzimierz Piętka, asystent KIK i redaktor naczelny płockiej edycji „Gościa Niedzielnego”. Kościół św. Jana Chrzciciela.

22.01. g.17.00 -   wtorek

Miłosierdzie Boże źródłem jedności

Eucharystia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku. Przewodniczy ks. Henryk Seweryniak.

23.01. g. 17. 00 –  środa        

Wieczernia - Nieszpory Prawosławne. Przewodniczy ks.   protojerej Eliasz Tarasiewicz, Proboszcz Parafii Prawosławnej w Płocku. Śpiew liturgiczny animuje Chór Studencki im. św. Tatiany z Prawosławnej Parfii św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie. Po nieszporach koncert kolęd w wykonaniu Chóru. Cerkiew Prawosławna, ul. Kościuszki 18.

24.01. g. 17.00 – czwartek

„Taize w Płocku” Wieczór, przygotowany przez uczestników 35 Europejskiego Spotkania Młodych w Rzymie.

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”, Płock, ul. Górna 1. 

25.01. g. 17.00 – piątek 

Eucharystia na zakończenie Tygodnia Ekumenicznego

Przewodniczy bp Ludwik Jabłoński, Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Homilia: Biskup Płocki Piotr Libera. Katedra Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, ul. Kazimierza Wielkiego 27. Po Mszy św. agapa przygotowana przez Parafię Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku.

 ***

Dnia 17 stycznia 2013 r. (czwartek) o godz. 17.30 gromadzimy się w Auli (Sali Biskupów) Wyższego Seminarium Duchownego na Spotkaniu z okazji Dnia Judaizmu w Kościele w Polsce. Słowo głosi i modlitwie przewodniczy ks. Wiesław Dawidowski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, Prowincjał Augustianów w Polsce.

*** 

Strona 4 z 9 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
IMIENINY OBCHODZĄ
KALENDARZ
trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie