KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W PŁOCKU
AKTUALNOŚCI
kronika wydarzeń
CYTAT
Ostatnie Artykuły
MSZA ŚWIĘTA 25 STYCZ...
DNI KULTURY CHRZEŚCI...
RÓŻA BEZ KOLCÓW
PROGRAM na MAJ 2014 r.
Protokoły z posiedze...
ARCHIWUM
Archiwum
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Galeria
Linki
Kategorie Newsów
Forum
Kontakt
Szukaj
AKTUALNOŚCI
ARCHIWUM

Witamy
Witamy na stronie internetowej Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku! Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w życiu naszego Klubu!
SPRAWOZDANIE ze SPOTKANIA KIK-ów w PŁOCKU

Sprawozdanie ze spotkania prezesów/przedstawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej

w dniu 25 kwietnia 2015 r. w Płocku 

Zgodnie  z decyzją  kierownictwa Porozumienia Klubów o tym, że należy kontynuować wieloletnią tradycję dorocznych - poza spotkaniem na Jasnej Górze - spotkań prezesów, lub przedstawicieli Klubów, na zaproszenie KIK-u Płockiego, 25. kwietnia, odbyło się w tym mieście spotkanie reprezentantów 12 Klubów Inteligencji Katolickiej. Do Płocka przybyli przedstawiciele KIK-ów

z Bydgoszczy, Częstochowy, Inowrocławia, Katowic, Koszalina, Krakowa, Olsztyna, Opola, Szczecina, Torunia i Warszawy. Wymieniono Kluby, które przysłały usprawiedliwienia (Białystok, Lubaczów, Łódź, Wrocław).

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, którą odprawił i homilię wygłosił, kapelan płockiego KIK-u, ks. dr Włodzimierz Piętka. Kaznodzieja  podkreślił w homilii m.in. wagę całościowego spojrzenia na problemy i wyzwania, które stoją przed Klubami Inteligencji Katolickiej, zwłaszcza w sferze zaangażowania w pracę Klubów młodego pokolenia intelektualistów, ich zdolności i możliwości, zachęcania nowych osób do udziału w życiu wspólnot wiary.

Po Mszy św. miejscowe Siostry, należące do Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, przybliżyły zebranym historię objawień Jezusa Miłosiernego św. S. Faustynie w Płocku, istotę ich przesłania i drogę siostry Faustyny do świętości.

Kolejnym punktem programu pobytu przedstawicieli Klubów było zwiedzanie  bazyliki katedralnej. Bazylika katedralna pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku należy do najstarszych budowli sakralnych w Polsce. Jest to jeden z najcenniejszych zabytków miasta, kryjący w swoim wnętrzu sarkofag ze szczątkami dwóch władców Polski – Władysława Hermana i jego syna Bolesława Krzywoustego.
Biskupstwo płockie, które obejmowało swym zasięgiem północno-wschodnie tereny państwa polskiego zostało utworzone w roku 1075. Z chwilą powstania diecezji rezydujący w Płocku Władysław Herman przystąpił do budowy katedry. Budynek ówczesnej katedry najprawdopodobniej został zniszczony w czasie najazdu Pomorzan w latach 1126-1127.
W 1136 roku biskup Aleksander z Mallone przystąpił do budowy kamiennej romańskiej świątyni, którą konsekrował w 1144 roku. Wkrótce po zbudowaniu katedry dla jej głównego portalu, biskup Aleksander zamówił w Magdeburgu wykonanie z brązu dwuskrzydłowych drzwi. Prace zostały wykonane w latach 1152-1156. W nieznanych okolicznościach oryginał drzwi już pod koniec XIII w. znalazł się w soborze św. Sofii w Nowogrodzie Wielkim. W kruchcie katedry od 1981 roku znajduje się ich wierna kopia.(Inne ciekawe informacje można znaleźć w Internecie  wpisując hasło: bazylika katedralna  w Płocku).

Przed  właściwym spotkaniem merytorycznym  goście płockiego KIK-u zwiedzili jeszcze Muzeum Diecezjalne  im. bł. abp Antoniego Juliana Nowowiejskiego, w którym znajdują się  takie bezcenne zabytki sztuki sakralnej jak Herma (relikwiarz) św. Zygmunta, Kielich Księcia Konrada, Kielich Ferdynanda Wazy. 

Obrady  Prezesów, które prowadził przewodniczący Porozumienia Klubów Zbigniew Mortek, odbywały  się  według poniższego porządku:

  • Omówienie  bieżących wydarzeń w polskim Kościele,
  • Program i sprawy organizacyjne dotyczące listopadowej Pielgrzymki Klubów na Jasną Górę,
  • Sprawa konferencji na temat tożsamości KIK-ów,
  • Udział Klubów w Dniu Papieskim, pracach ORRK i w innych działaniach,
  • Przegląd inicjatyw lokalnych podejmowanych przez KIK-i,
  • Pozostałe sprawy bieżące: strona internetowa, łączność mailowa, inne formy kontaktu. 

1.Ważniejsze  wydarzenia w polskim Kościele omówił sekretarz Porozumienia Stanisław Latek. Wymienił m.in. reakcję Episkopatu na ostatnio uchwaloną przez parlament ustawę o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, akcję zbierania odpowiedzi na tzw. ankietę papieża Franciszka przygotowaną przez Watykan przed drugą sesją Synodu, która odbędzie się w październiku br., inicjatywy kardynała Kazimierza Nycza pod nazwą: "Myśląc z Wojtyłą..." i "Dziedziniec dialogu". Inni uczestnicy spotkania przekazywali informacje o zmianach personalnych na niektórych stolicach biskupich i o innych zmianach w ich diecezjach. 

2. Kolejna, XXXV Pielgrzymka KIK-ów na Jasną Górę odbędzie się w dniu 21 listopada (trzecia  sobota tego miesiąca).Ramowy program ma być zachowany, czyli: Msza św. w Kaplicy Cudownego Obrazu, wykłady, Droga Krzyżowa, złożenie kwiatów przy pomniku Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego, spotkanie Prezesów.

Ks. Prymas senior abp Henryk Muszyński zgodził się być głównym celebransem

i wygłosić wykład dla pielgrzymów  z KIK-ów. Temat wykładu zostanie ustalony  w terminie późniejszym.

Zebrani w Płocku delegaci Klubów zastanawiali się nad tematyką i formą ewentualnego drugiego wykładu. Już po spotkaniu niżej podpisany wpadł na pomysł, aby  tematem drugiego wystąpienia była prezentacja nowej książki o KIK-ach wydanej przez IPN („Kluby Inteligencji Katolickiej jako przestrzeń działań niezależnych w latach osiemdziesiątych XX wieku").Prezentacji mógłby dokonać jeden z autorów  książki. Po omówieniu jej zawartości przedstawiciele KIK-ów opisanych w tej publikacji (15 Klubów) mogliby  się wypowiedzieć na temat treści rozdziałów opisujących ich stowarzyszenia.

Prowadzący spotkanie zaapelował do obecnych (i nie tylko) o zgłaszanie  się do przygotowania  rozważań Drogi Krzyżowej.

Kierownictwo Porozumienia już teraz apeluje o liczny udział w tym ważnym jesiennym spotkaniu KIK-ów na Jasnej Górze, zwłaszcza, że jak to wynika  z podanych informacji mamy szansę na udział w tym wydarzeniu wybitnego przedstawiciela polskiego Episkopatu, a także dlatego, że jest szansa usłyszenia z pierwszej ręki informacji o wynikach odbywającego się w październiku Synodu (ściślej drugiej jego części) poświęconego rodzinie. 

3. Sekretarz Porozumienia przypomniał wcześniejsze zabiegi kierownictwa Porozumienia dotyczące zorganizowania konferencji o tożsamości Klubów Inteligencji Katolickiej, wynikające w szczególności z uchwały zebrania Prezesów z dnia 1. czerwca 2013 roku w Częstochowie. Przypomniano również o tym, że członkowie Kierownictwa Porozumienia na spotkaniu w Krakowie w dniu 4. lipca 2013 roku opracowali wstępny program konferencji, która miała się odbyć jesienią tegoż roku. Różne istotne przyczyny spowodowały przesunięcie terminu konferencji.

Na omawianym w niniejszej nocie spotkaniu przedstawiciel KIK-u w Warszawie p. Paweł Broszkowski poinformował, że konferencja mogłaby się odbyć w maju  2016 roku, czyli w roku jubileuszu 60-lecia warszawskiego Klubu.

Dyskutowano o różnych kwestiach dotyczących konferencji: charakterze konferencji (robocza, czy naukowa),  powołaniu komitetu organizacyjnego,  założeniach programowych ("Skąd i dokąd idziemy?", "Co nas łączy, co nas dzieli?"), aspektach logistycznych i finansowych. Nie wykluczono zwołania specjalnego spotkania kierownictwa Porozumienia z kierownictwem Klubu warszawskiego w sprawie konferencji  przed wakacjami.

Zebrani  apelują do wszystkich, klubów, aby wzorem KIK-ów  z Warszawy, Katowic i Lubaczowa przygotowali dokumenty określające misję i etos ich stowarzyszeń. Termin: listopad 2015 roku. 

4. Omówiono udział Klubów  w Dniu Papieskim. Niektóre Kluby są  bardzo zaangażowane w te obchody (Katowice, Koszalin, Lubaczów, Warszawa). Niektóre kluby angażują się także w działalność diecezjalnych rad ruchów i stowarzyszeń katolickich. Antoni  Winiarski przedstawił sprawozdanie ze

 Spotkania Plenarnego Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, które odbyło się w Warszawie 18 kwietnia 2015 r., a którego tematem  było: „Jak ruchy pomagają małżeństwom, rodzinom oraz parom niesakramentalnym w rozwoju duchowym?” 

5. Poszczególne Kluby poinformowały zebranych o zbliżających się ważnych dla nich wydarzeniach (jubileusz 35 -lecia KIK-u  w Katowicach), problemach (starzenie sie członków), wyzwaniach (obrona  symboliki i sztuki  chrześcijańskiej). 

6. Sekretarz Porozumienia poinformował zebranych, że informacje  mailowe przesyłane są obecnie do około 30. KIK-ów. Dwadzieścia kilka Klubów formalnie istniejących  nie posiada adresów mailowych. Pan Wojciech Sala zrezygnował z prowadzenia strony Porozumienia: http://porozumienie.kik.opoka.org.pl.

Antoni Winiarski powiedział, że KIK w Katowicach stara się zamieszczać informacje o działalności Porozumienia na swej stronie: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/.

Przewodniczący Porozumienia p. Zbigniew Mortek zaapelował do Klubów o rozważenie możliwości "zaopiekowania się" stroną internetową Porozumienia.

S.Latek  przedstawił krótką informację o  niedawno opublikowanej książce pod redakcją Konrada Białeckiego pod tytułem "Kluby Inteligencji Katolickiej jako przestrzeń działań niezależnych w latach osiemdziesiątych XX wieku".

W książce opisano dzieje 15. klubów spośród kilkudziesięciu funkcjonujących w latach 1980-1989. W grupie zaprezentowanych w książce klubów znalazły się "stare" KIK-i istniejące od lat 50-tych (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Toruń) jak i kluby  z innych regionów Polski, zarówno wielkomiejskie, jak i te z mniejszych ośrodków (Gdańsk, Szczecin, Szczecinek, Białystok, Piła, Zielona Góra, Katowice, Rzeszów, Bielsko-Biała, Krosno).

Sekretarz Porozumienia poinformował, że książkę można zamówić wchodząc na stronę internetową: www.ipn.poczytaj.pl. 

Na zakończenie spotkania zebrani złożyli na ręce p. Haliny Świstak, Prezes  Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku, podziękowanie za zaproszenie do Płocka, za przygotowanie bardzo ciekawego programu, za poczęstunek, serdeczność i gościnność. 

 

Opracował : Stanisław Latek

 Dodane przez Waleria dnia maj 17 2015 14:23:16
0 Komentarzy ~ 216 Czytań Drukuj
MSZA ŚW. 26 KWIETNIA 2015 r.Dodane przez Waleria dnia kwiecień 29 2015 21:24:34
0 Komentarzy ~ 204 Czytań Drukuj
SPOTKANIE PREZESÓW I PRZEDSTAWICIELI W PŁOCKU

PRZEMIENIĆ PUSTYNIĘ CODZIENNOŚCI W OAZĘ MIŁOSIERDZIA

Dziś, 25 kwietnia 2015 roku, w Płocku odbyło sie tegoroczne spotkanie Prezesów i Przedstawicieli Klubów Inteligencji Katolickiej z całej Polski.

Bardzo szczerze i serdecznie dziękujemy naszym drogim Gościom za zaszczyt, jaki okazali nam swoim przybyciem, za trud podróżowania, a przez spotkanie i wspólną modlitwę - również za odnowienie poczucia Współnoty ludzi z całego kraju, połączonych ideą pogłębiania w sobie i innych świadomej, mądrej, odpowiedzialnej i inteligentnej wiary w Boga. 

Spotkanie rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczył ks. dr Włodzimierz Piętka, Asystent Kościelny płockiego Klubu. W przejmującej homilii, ks. Asystent porównał otaczającą nas rzeczywistość do pustyni, którą, jeśli tylko Mu zaufamy, Boże Miłosierdzie może przemienić w kwitnącą oazę, jak przemieniło salę gimastyczną, w której po wojnie wisiały portrety Stalina i Bieruta, w kaplicę Sanktuarium. W liturgii wspominamy dziś Marka Ewangelistę, który prawdopodobnie opisuje swoją ucieczkę w chwili pojmania Jezusa w Getsemani. Kaznodzieja przypomniał obecnym, że ten sam Marek, który w obawie o swoje życie uciekł gubiąc okrycie, następnie głosił Zmartwychwstanie płaczącym u Grobu niewiastom.

Ks. W. Piętka podkreślił wagę całościowego spojrzenia na problemy i wyzwania, które stoją przed Klubami Inteligencji Katolickiej, zwłaszcza w sferze zaangażowania w pracę Klubów młodego pokolenia intelektualistów, ich zdolności i możliwości, zachęcenia nowych osób do udziału w życiu wspólnot wiary.

Siostry, należące do Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, przybliżyły zebranym historię objawień Jezusa Miłosiernego św. S. Faustynie w Płocku, istotę ich przesłania i drogę siostry Faustyny do świętości, a następnie Goście zwiedzili bazylikę katedralną i Muzeum Diecezjalne diecezji Płockiej. 

Obrady odbyły się w siedzibie Klubu, w bardzo przyjaznej, rodzinnej atmosferze, utwierdzając zebranych w poczuciu żywej Wspólnoty, ważnej i potrzebnej Kościołowi w Polsce.

W imieniu Pani Prezes dr Haliny Świstak, Asystenta Kościelnego ks. dr. Włodziemierza Piętki, Zarządu, wszystkich członków i sympatyków płockiego KIK-u, bardzo serdecznie dziękujemy Prezesom i Przedstawicielom Klubów Inteligencji Katolickiej z Warszawy, Częstochowy, Katowic, Szczecina, Olsztyna, Inowrocławia, Bydgoszczy, Koszalina, Opola, Torunia i Krakowa za przybycie i udział w spotkaniu! Modlimy się o błogosławieństwo Boże dla wszystkich KIK-ów, o ich owocną pracę jako tętniących życiem Bożym współnot, a także o nowych członków, którzy gotowi będą podzielić się z innymi swoją wiarą, zdolnościami, mądrością, wiedzą i zaangażowaniem. 

Zapraszamy za rok!  Dodane przez Waleria dnia kwiecień 25 2015 22:45:57
0 Komentarzy ~ 231 Czytań Drukuj
NASZE ZAMYŚLENIEDodane przez Waleria dnia kwiecień 18 2015 21:20:20
0 Komentarzy ~ 216 Czytań Drukuj
MIŁOSIERDZIE JEST KWIATEM MIŁOŚCI

MIŁOSIERDZIE JEST KWIATEM MIŁOŚCI

Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). 

Miłosierdzie jest kwiatem miłości; Bóg jest miłością, a miłosierdzie jest Jego czynem, w miłości się poczyna, w miłosierdziu się przejawia (Dz. 651).Dodane przez Waleria dnia kwiecień 12 2015 00:11:32
0 Komentarzy ~ 226 Czytań Drukuj
PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ (8 dni) 

Termin: 20-27 lutego 2016 r.

Mamy jeszcze jedno miejsce wolne!

Drodzy Państwo!

Wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnego udziału w pielgrzymce do Ziemi Świętej - ziemskiej ojczyzny naszego Pana i Jego Matki, a także Apostołów, kołebki naszej wiary, nadziei i miłości. Pielgrzymce będzie przewodniczył Asystent Kościelny naszego Klubu ks. dr Włodzimierz Piętka.

Prosimy Państwa o liczny udział w tym pielgrzymowaniu, jako podziękowaniu za dobro, wszelkie łaski, Jubileusz naszej diecezji, a także istnienie i działalność naszego Klubu, w którym możemy realizować nasze chrześcijańskie powołanie i charyzmaty. Zapraszamy również sympatyków KIK-u oraz wszyskich chętnych! 

PLAN PIELGRZYMKI:

1 DZIEŃ: Zbiórka. Przejazd autokarem na lotnisko w Warszawie. Bezpośredni lot do Tel Awiwu. Przejazd do Tyberiady. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg. 

2 DZIEŃ: Śniadanie. Wizyta w kościołach w okolicy Jeziora Galilejskiego. Przejazd do TABGHI – Kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb oraz Kościół Prymatu św. Piotra. Przejazd do KAFARNAUM – miasta Jezusa. Znajdują się tu pozostałości po synagodze z II w. n.e.; prawdopodobnie zbudowanej na ruinach tej, w której nauczał Jezus. W Kafarnaum mieszkał Św. Piotr, od którego imienia nazwano najbardziej znaną galilejska rybę. Następnie wizyta na GÓRZE BŁOGOSŁAWIEŃSTW, gdzie Jezus wygłosił najsłynniejsze ze swoich kazań zawierające osiem błogosławieństw. Rejs łodzią po Jeziorze Galilejskim. Msza Św. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. 

3 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd do KANY GALILEJSKIEJ – miejsca pierwszego cudu Jezusa, dla małżeństw możliwość odnowienia przyrzeczeń. Przejazd do NAZARETU – zwiedzanie Bazyliki Zwiastowania oraz kościół św. Józefa, który został wzniesiony na miejscu dawnego domu cieśli Józefa, męża Marii. Następnie wjazd na GÓRĘ TABOR – miejsce Przemienienia. Wydarzenie to upamiętnia piękna franciszkańska Bazylika Przemienienia Pańskiego z kaplicami poświęconymi Mojżeszowi i Eliaszowi. Msza Św. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

4 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd do HAJFY, malowniczo położonej nad Morzem Śródziemnym, na Górze Karmel zobaczymy Kościół Stella Maris; Ogrody Bahaitów. Przejazd do CEZAREI NADMORSKIEJ – jednego z największych stanowisk archeologicznych w Izraelu, dalej do Tel Awiwu. Krótkie zwiedzanie starej części miasta JAFY – spacer uliczkami Starego Miasta. Msza Św. Przejazd do Betlejem, zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg. 

5 DZIEŃ: Po śniadaniu zwiedzanie BETLEJEM – Bazylika Narodzenia Pańskiego, Grota Żłóbka, Kościół św. Katarzyny, Grota Mleczna, Pole Pasterzy. Wizyta w EIN KAREM – Kościół Nawiedzenia, zbudowany w miejscu gdzie wedle tradycji Maria odwiedziła Św. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela. Przejazd do YAD VASHEM – zwiedzanie Muzeum Historii Holocaustu. Msza Św. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

6 DZIEŃ: Po śniadaniu wizyta na GÓRZE OLIWNEJ – podziwianie niesamowitej panoramy Starego Miasta, zwiedzanie Kościoła Pater Noster, gdzie Jezus nauczał modlitwy Ojcze Nasz. Przejście do kościoła Dominus Flevit, w tym miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy. Cmentarz Żydowski, Bazylika Agonii, Ogród Oliwny – Getsemani, w którym Jezus został zdradzony. Rosnące tu drzewa oliwne mają ok. 2000 lat. Wejście Bramą Lwów na obszar Starego Miasta. Przejście Drogą Krzyżową (Via Dolorosa) do Bazyliki Grobu Pańskiego. GÓRA SYJON – Kościół Zaśnięcia NMP, Wieczernik – miejsce ostatniej wieczerzy, kościół św. Piotra „In Galicantu” – miejsce gdzie apostoł Piotr trzy razy zaparł się Jezusa. Ściana Płaczu – najważniejsze miejsce dla wszystkich Żydów. Msza Św. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

7 DZIEŃ: Śniadanie, przejazd do BETANII – nawiedzenie domu Marii, Marty i Łazarza. Wyjazd nad MORZE MARTWE - czas wolny na kąpiele błotne. Przejazd do JERYCHO, uchodzącego za najstarsze miasto na świecie. Wznosi się tu Góra Kuszenia, na której według Biblii, Jezus był kuszony przez szatana. Przejazd do miejsca chrztu Jezusa nad rzeką Jordan w Qasr al. – Yahud. Msza Św. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg. 

8 DZIEŃ: Wczesne śniadanie (kawa + ciasto). Transfer na lotnisko. Odlot do Polski. Zakończenie pielgrzymki.

CENA PIELGRZYMKI: 3.100 od osoby + 150 USD

Cena zawiera: przelot samolotem Warszawa – Tel Awiw - Warszawa; opłaty lotniskowe; transfery klimatyzowanym autokarem podczas zwiedzania; 7 noclegów w hotelach **/*** (pokoje 2,3 osobowe); 6 śniadań i 7 obiadokolacji; opiekę przewodnika; ubezpieczenie: KL i NNW. Dopłata do pokoju jednoosobowego 650 PLN. UWAGA!!! Na czas pielgrzymki należy posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki. Paszport nie może zawierać pieczątek syryjskich, libijskich i libańskich! 

Serdecznie zapraszamy! Zgłoszenia pod telefonem: 507 698 665  Dodane przez Waleria dnia marzec 31 2015 23:21:49
0 Komentarzy ~ 220 Czytań Drukuj
ALLELUJA!
Dodane przez Waleria dnia marzec 29 2015 21:48:28
0 Komentarzy ~ 214 Czytań Drukuj
XXI FESTIWAL MUZYKI JEDNOGŁOSOWEJ

XXI FESTIWAL MUZYKI JEDNOGŁOSOWEJ 

W dniach 20-22 marca odbędzie się w Katedrze XXI Festiwal Muzyki Jednogłosowej. 

20 marca, godz. 19.00 - Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iust z utworem „Redemptor in canto gregoriano et ambrosiano cum saxophones”.

21 marca, godz. 19.00. Zespół LIQUESCENTES.

22 marca, godz. 19.00. Zespół Ars Cantus w programie pt. "Piotr z Grudziądza - pobożność i rozrywka w muzyce jednogłosowej XVI w.". 

Koncerty odbędą się w Płockiej Bazylice Katedralnej o godz. 19.00. Wstęp wolny. Dodane przez Waleria dnia marzec 19 2015 20:43:02
0 Komentarzy ~ 228 Czytań Drukuj
WIARA JEST TALENTEM

6 i 7 marca 2015 r. Kaplica Domu Zakonnego Sióstr Pasjonistek w Płocku

WIARA JEST TALENTEM

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

6 i 7 marca 2015 roku, w Domu Sióstr Pasjonistek w Płocku, odbyły się rekolekcje wielkopostne, głoszone przez ks. dr. Włodzimierza Piętkę, Asystenta Kościelnego naszego Klubu, które stały się głębokim i poruszającym duchowym przeżyciem.

W piątek wzięliśmy udział w Drodze Krzyżowej, konferencji i Mszy św., a sobotnią konferencję kaznodzieja rozpoczął od rozważania listu św. Klemensa, biskupa Rzymu do gminy chrześcijańskiej w Koryncie. Jest to jedyne zachowane pismo jego autorstwa i najstarszy tekst wczesnochrześcijański spoza kanonu Nowego Testamentu. List św. Klemensa porusza różne tematy o nieprzemijającej aktualności, jak tożsamość Kościoła i jego posłannictwo. „Klemens zauważa bowiem, że przyczyny przykrych zjawisk w Kościele należy dopatrywać się w osłabieniu miłości oraz innych nieodzownych cnót chrześcijańskich. Dlatego wzywa wiernych do pokory i miłości braterskiej — dwóch naprawdę podstawowych cnót w życiu Kościoła” - podkreślał ojciec święty Benedykt XVI.

Nawiązując do wywiadu z pogranicza psychologii i wiary z psychologiem dr. Bartłomiejem Dobroczyńskim, ks. dr Włodzimierz Piętka zdefiniował pięć punktów stanowiących odpowiedź na pytanie Co to znaczy – być człowiekiem wierzącym? Czym jest inteligencja religijna?: 

1. Inteligencja religijna to zdolność człowieka do najwyższej troski. - Religijnym jest człowiek, który troszczy się o wszystko, o całość, widzi rzeczywistość w całej pełni. Być zdolnym do “najwyższej troski” oznacza mieć percepcję całości: dostrzegać nie tylko siebie, lecz także innych: ludzi, zwierzęta, cały świat, całe Stworzenie. Ks. dr W. Piętka podkreślił, że człowiek religijny nie może i nie powinien widzieć świat przez pryzmat „partyjności”, wybiórczej „częściowości”, gdyż inteligencję religijną można zdefiniować jako ZDOLNOŚĆ DO EMPATII - czyli  odczuwania tego, co czują inni, tak jakby się samemu to przeżywało. EMPATIA – WSPÓŁODCZUWANIE, PORUSZENIE SERCA.  - I nie chodzi o kategorie psychologiczne – to Jezus przede mną stoi cierpiący i konający!

2. Prostota dziecka. - Czym jest prostota? To prostolinijność bez utrudniania sobie życia nawzajem. Słowo religio w języku łacińskim oznacza „ponownie związać, połączyć”. Trzeba odczuwać przynależność do innych. Dziecko dostrzega, że rzeczy przynależą do siebie i wzajemnie na siebie wpływają. Ten aspekt “przynależności” jest ogromnie ważny w religijności, a człowiek obdarzony inteligencją religijną ma łatwość jej odczuwania. Religijne myślenie więc jest myśleniem wiążącym i pełnym troski. Współczucie i miłość scalają świat, a Bóg kiedyś „otrze wszelką łzę”. Biblia mówi, że kiedyś zostanie otarta każda łza. Człowiek pełen troski o to, żeby została otarta każda łza, to człowiek religijny. Należy nie pytać DLACZEGO, lecz POMAGAĆ.

3. Dojrzałość – starość a religia. - Zazwyczaj, osoby starsze mają mocniejsze, głębsze poczucie wiary. Wiara łączy się z mądrością. Abraham, Sara, Mojżesz i inne postacie spełnienie osiągnęły dopiero w starości. Historia pełna jest takich przykładów, a z religijnej perspektywy patrząc – młodość nie zawsze jest ważna. Bowiem talent religijny, który jest rozumiany jako zdolność do połączenia, zjednoczenia ludzi z natury rzeczy domaga się późniejszego wieku. Wymaga przecież umiejętności mediacji, sztuki kompromisu, czyli tak naprawdę – mądrości. A młodość i mądrość rzadko idą w parze. Ten talent mamy ciągle przed nami, a człowiek dojrzały ma łaskę wiary – przekonywał kaznodzieja.

4. Umiejętność podporządkowania się. - Są pewne rzeczy, które należy zaakceptować i podjąć. Czasem dopiero starzenie się nadaje umiejętności podporządkowania się temu, co „muszę”. Stąd również wywodzi się podporządkowanie się w Kościele. Trzeba czasem naprawdę dużej inteligencji religijnej, żeby zauważyć, że znalazłaś się w sytuacji, w której jedyne, co możesz zrobić, to powiedzieć: “Ja tego nie chcę, ale nie moja, lecz Twoja wola…”. Współczesny świat cierpi na niemożność patrzenia z tej perspektywy. Jeśli się pogodzę z nieuniknionym – odnajdę pokój w sercu. Chrześcijaństwo jest religią, w której przyjęcie czegoś na siebie, ofiara, zdolność do rezygnacji z różnych możliwości, ze swojej mocy, zgoda na bezsilność, jest w najwyższej cenie. To wielka sztuka – umieć stanąć pod krzyżem swoim i Jezusa – mówił ks. dr W. Piętka.

5. Zasada bierności. Odkryć sens zasady bierności. W życiu duchowym ma sens nie tylko to, czy możemy coś robić, coś osiągać, być skuteczni. Ogromną wartość ma nastawienie kontemplacyjne, zasada BYCIA PRZED PANEM, którą XIX-wieczny włoski błogosławiony ks. Antonio Rosmini, myśliciel i filozof, określał trzema słowami: „adorować, milczeć, cieszyć się”, a bł. Matka Teresa z Kalkuty rozumiała jako „patrzenie na Jezusa z radością”. Patrzyć na Jezusa z radością oznacza właśnie stać się biernym. 

- Jak rozważaliśmy wczoraj w czasie Drogi Krzyżowej, są pewne „adwentowe” etapy życia, kiedy trzeba czekać, nie wiedząc w którym miejscu się znajdujemy, jakbyśmy byli we mgle. Wtedy możemy poczuć, jak obejmuje nas Matka Bolesna, jak bardzo jesteśmy w Jej rękach. Dążmy do spójności między tym co myślimy, mówimy i robimy, do używania w jednym czasie języka, głowy, serca i rąk. Abyśmy mogli mieć wiarę żywą, inteligentną, którą będziemy mogli „zarazić” innych – reasumował kaznodzieja.         

Przyjęliśmy Komunię Świętą pod Dwiema Postaciami. Niech Najświętszy Sakrament i Słowo Boże przemienią nasze serca i życie.  

                                                                                      

  

  

  

   

  Dodane przez Waleria dnia marzec 11 2015 22:29:16
0 Komentarzy ~ 232 Czytań Drukuj
DROGA KRZYŻOWA. 20 lutego 2015 r.Dodane przez Waleria dnia luty 28 2015 21:50:08
0 Komentarzy ~ 258 Czytań Drukuj
PROGRAM na MARZEC 2015 r.

 Dodane przez Waleria dnia luty 25 2015 23:25:06
0 Komentarzy ~ 244 Czytań Drukuj
Strona 4 z 16 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
IMIENINY OBCHODZĄ
KALENDARZ
trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Powered by: PHP-Fusion v6.01
voodz theme by: sonar

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie