Strona Główna · Artykuły · Galeria · Linki · Kategorie Newsów · Forum · AKTUALNOŚCI · ARCHIWUM · Listopad 27 2015 20:00:05
AKTUALNOŚCI
kronika wydarzeń
CYTAT
Ostatnie Artykuły
MSZA ŚWIĘTA 25 STYCZ...
DNI KULTURY CHRZEŚCI...
RÓŻA BEZ KOLCÓW
PROGRAM na MAJ 2014 r.
Protokoły z posiedze...
ARCHIWUM
Archiwum
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Galeria
Linki
Kategorie Newsów
Forum
Kontakt
Szukaj
AKTUALNOŚCI
ARCHIWUM

Witamy
Witamy na stronie internetowej Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku! Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w życiu naszego Klubu!
Msza św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

CZAS SERCA

25 stycznia 2015 roku - "nasza" Msza św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

Potrzebujemy Boga i siebie nawzajem - to cieszy serce i świadczy o autentycznym, żywym istnieniu naszej wspólnoty. Co miesiąc czekamy na kolejną, "naszą" Mszę świętą w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, na wspólną modlitwę, mądre słowo pouczenia i pocieszenia, prosząc o Miłoszierdzie Boże. W wygłoszonej homilii, przewodnicząc comiesięcznej Mszy świętej, ks. dr Włodzimierz Piętka nawiązał do wołania płynącego z czystej wody naszego chrztu: "Dziś nawróć się!".

Na początku homilii, ks. dr W. Piętka, Asystent Kościelny KIK-u, zacytował fragment utworu "Kazanie Syna Gromu" Romana Brandstaettera, polskiego pisarza, poety, dramaturga, tłumacza i znawcy Biblii: "Nie należy wciąż wierzyć tak samo, mój synu,/ Codziennie należy wierzyć inaczej i mądrzej / I codziennie należy zmierzać do Boga / Inną drogą, / Tylko przez siebie samego odkrytą, / Albowiem wiara nie jest sadzawką w Hesebon, / Lecz Jordanem naszego nieustannego stawania się, / Wiara płynie, mój synu (...)". 

- Co to znaczy: wierzyć inaczej i mądrzej? W to doświadczenie wpisuje się z pewnością nasz płocki tydzień ekumeniczny i nasze spotkania w różnych wspólnotach chrześcijańskich - podkreślał kaznodzieja.  

- Wierzyć inaczej i mądrzej – znaczy przede wszystkim: nawrócić się. Ojcowie pustyni powtarzali, że z naszego chrztu wytryska czysta woda, która mówi: „Dziś nawróć się! Dziś nawróć się!”. Moje nawrócenie – teraz, dzisiaj, natychmiast – czyli konkretny krok ku dobremu, to konsekwencja mojego chrztu: „Dziś nawróć się!” - przypominał ks. dr Włodzimierz Piętka. 

Jak słyszeliśmy w Ewangelii, zagadnienie nawrócenia odnosi się do czasu. I tu właśnie rodzi się nasz problem, bo często zmianę naszego serca, przemianę naszego życia odkładamy na potem, na jutro, na bliżej nieokreśloną przyszłość. Powiedział Pan w dzisiejszej Ewangelii: „Czas się wypełnił…”, u św. Pawła Apostoła pada stwierdzenie: „Gdy nadeszła pełnia czasu…” – chodzi tu nie tylko o spełnienie dawnych proroctw Starego Testamentu, ale o czas serca, abyśmy wreszcie zaczęli kochać, abyśmy zaczęli żyć pełnią życia. Gdy Jezus mówi w Ewangelii: „Czas się wypełnił” – to zapewnia mnie, że Jego miłość do mnie doszła do szczytu: „Tak bardzo się w tobie rozkochałem, człowieku, tyle ci przebaczyłem, tyle wycierpiałem” – oto co znaczy dla Pana Boga: „Czas się wypełnił”. To Jego miłość, która nie może się doczekać naszej miłości. Dlatego woła: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” - mówił kaznodzieja. - Na słowa Pana Jezusa powołujące pierwszych uczniów i wzywających do nawrócenia, w dzisiejszej Ewangelii jest powiedziane, że uczniowie „natychmiast zostawili sieci i poszli za Jezusem”.

W kazaniu ks. Asystent przypomniał, że dziś wspominamy nawrócenie św. Pawła: - Dla niego doświadczenie spotkania z Jezusem było tak silne, że stracił on władzę nad swoim życiem. To był początek jego drogi. Właśnie, początek drogi. Tak chciałoby się być już na którymś poziomie świętości, doskonałości, a tu wciąż początek, bo po upadku ciągle zaczynamy od początku. Ale przecież najważniejsze są te Boże początki. Św. Grzegorz z Nyssy powie, że chrześcijaństwo to postępowanie od początku do początku. Nasze życiowe łodzie są często dziurawe, a sieci poplątane i puste, ale najważniejsze jest to, że staje przy nas Pan, i przelewa w nas swą miłość. Chce wciąż z nami zaczynać od nowa.  

Na zakończenie homilii, ks. dr Włodzimierz Piętka zachęcił do uczynienia naszą dzisiejszą modlitwą słów refrenu z psalmu, "gdzie, podobnie jak małe dziecko, które dopiero uczy się chodzić, możemy powtarzać: "NAUCZ MNIE CHODZIĆ TWOIMI ŚCIEŻKAMI".

Po przyjęciu Komunii św., odmówiona została modlitwa uwielbienia słowami Marty Robin: 

O Jezu, weź moje serce! Całe moje serce.
Ono prosi i wzdycha tylko o to,
By należeć wyłącznie do Ciebie!
Strzeż go zawsze przy Twoim Sercu,
Ukryj je całe w Twoim Sercu, 
Zachowaj je na zawsze jako Twoje,
Aby nie dało siebie i nie powierzało się żadnemu stworzeniu.
 
O Jezu! Niech moje serce będzie prawdziwie ołtarzem Twojej Miłości
I niech mój język zawsze głosi Twoje Miłosierdzie!
Zechciej, błagam, uświęcić wszystkie moje słowa, 
Wszystkie moje czyny, wszystkie moje intencje, wszystkie moje pragnienia!
Bądź prawdziwie dla mej duszy jej Skarbem i jej Wszystkim.
Tobie ją daję i powierzam.
 
Przyjmuję z miłością to wszystko, co pochodzi od Ciebie;
To wszystko, czego pragniesz i czego zapragniesz później…
Oddaję się Tobie pokornie przez Maryję, moją ukochaną Mamę,
Licząc jedynie na pomoc Twego nieskończonego Miłosierdzia
I obiecuję najszczerszą wierność.
 
Już nie ja… Już nic mojego… Już nic…
Tylko Ty, o mój Jezu… Tylko Ty jeden na zawsze!
Bądź prawdziwie moim Życiem, moją Miłością
I moim Wszystkim!  
 
Ks. Asystent serdecznie podziękował wszystkim uczestnikom Tygodnia o Jedność Chrześcijan, podkreślając, 
że to właśnie nasza obecność na nabożeństwach w każdej ze wspólnot chrześcijańskich, nasze trwanie przy Chrystusie
urzeczywistnia cud pojednania. Słowa podziękowania skierował również do Sióstr ze zgromadzeń zakonnych Płocka,
które wspierają działalność naszego stowarzyszenia i wzbogacają ją osobistym udziałem.

 

Msza św. za zmarłych „ludzi ekumenii”

Msza święta za zmarłych "ludzi ekumenii"

Dziś, 19 stycznia 2015 roku, w kościele Św. Jana Chrzciciela została odprawiona Msza św. koncelebrowana za świętej pamięci tych, którzy odeszli do Pana, a za życia byli gorącymi i konsekwentnymi orędownikami ekumenizmu - jedności i spotkania. Mszy św. przewodniczył ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski. Homilię, uświadamiajacą nam istotę ekumenii i nadziei, którą Bóg pokłada w nas - chrześcijanach, wygłosił ks. dr Włodzimierz Piętka, Dyrektor Płockiego oddziału "Gościa Niedzielnego", Asystent Kościelny Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku. 

- Dziś Kościół Wschodni obchodzi święto Objawienia Pańskiego, zwane popularnie Świętem Jordanu. A my, w drugim dniu tygodnia powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan zatrzymujemy się nad słowem Bożym, które mówi: „Jezus zmęczony drogą usiadł sobie przy studni” (J 4,6) – oto również prawda o Bożym Objawieniu - mówił ks. W. Piętka. 

- Polecamy zmarłych w ubiegłym roku ludzi ekumenii. Wśród nich znalazło się wielu świeckich, intelektualistów, ludzi kultury. To nam uświadamia, że dzieło dialogu ekumenicznego nie zależy tylko od ludzi w sutannach, ale powinno być troską każdego ochrzczonego. Wspominamy więc zmarłych, którym bliska była sprawa ekumenii, a wśród nich są: bp Tadeusz Szurman, biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Był inicjatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych i społecznych, prof. Andrzej Grzegorczyk, światowej sławy logik oraz wybitny polski filozof. W 1964 r. jako jeden z pierwszych Polaków dotarł do wspólnoty w Taize. Aktywny członek warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, Juliusz Zychowicz, działacz katolicki, wybitny tłumacz m.in. dzieł Ratzingera, Rahnera von Balthasara, Bubera. Zasłużony w dziele zbliżania polskich katolików z niezależnymi środowiskami chrześcijańskimi w Czechosłowacji i NRD, ks. Jan Gross, duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, b. prezes Synodu tego Kościoła, wybitny ekumenista. Brał udział w pracach Komisji Dialogu z Kościołem rzymskokatolickim w sprawie wzajemnego uznania chrztu, Tadeusz Różewicz, wybitny poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta. Jego pragnieniem było, aby jego pogrzeb miał charakter ekumeniczny. Z naszych płockich, dobrze nam znanych „ludzi ekumenii” wymieńmy dwie osoby: Ks. prof. Tadeusz Żebrowski, który tak bardzo troszczył się o dziedzictwo przeszłości. Wiedział dobrze, że kto troszczy się o historię, kto ja rzetelnie poznaje, wyzwala się od uprzedzeń i ciasnych interpretacji, oraz Andrzej Drętkiewicz – były prezydent Płocka dobrze zapamiętał Płock z chwil papieskiej pielgrzymki, bo wtedy nasze miasto stało się miejscem serdecznego spotkania z Papieżem. I taka właśnie była jedna z drogich myśli i idei, które mu przyświecały: Płock – miasto serdecznego spotkania. Jak bardzo ta intencja powinna nam przyświecać w dniach ekumenicznych spotkań! - podkreślał kaznodzieja.

- „Jezus zbliżał się do pewnego miasta w Samarii, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc utrudzony drogą usiadł przy niej. Było to około godziny szóstej” – tak czytamy w Ewangelii przeznaczonej na drugi dzień tygodnia ekumenicznego. Wiemy dobrze, że obraz Jezusa przy studni zawiera głębsze przesłanie, że Jezus szuka miłości. Tak, bo w Kościele, bo w nas jest ciągle za mało miłości dla naszego Pana - mówił w kazaniu Asystent Kościelny Klubu Inteligencji Katolickiej. - A „Kościół tylko wtedy staje się Kościołem, kiedy istnieje dla tych, którzy pozostają poza nim” – mówił Dietrich Bonhoeffer.

- Dokładnie w dzisiejszej Ewangelii jest powiedziane, że Jezus „usiadł NA studni”. A studnia Jakubowa jest obrazem Pism, wszelkich proroctw Starego Testamentu. Jeśli więc Pan usiadł NA studni, to znaczy, że On jest zwieńczeniem Pism, On jest pełnią i wypełnieniem. Powinienem Go wpuścić przed wszystkie moje prawdy, argumenty, a także przed moje uprzedzenia. Pan chce usiąść niejako w centrum naszego pragnienia jedności, tam, gdzie przez serce przebiegają granice i podziały, gdzie brakuje woli rozmowy, słuchania i przebaczenia. Pan chce usiąść w centrum – czyli tam, gdzie więcej nas dzieli, niż łączy: i to dotyczy nie tylko relacji między Kościołami, ale wszelkich relacji międzyludzkich, wspólnotowych, rodzinnych - podkreślił ks. dr Włodzimierz Piętka. Mówił również o tym, że miłość została zabrudzona. 

- Pan chce usiąść, aby odpocząć. A kiedy Jezus odpoczywa? Św. s. Faustyna zapisze w „Dzienniczku”, że dzieje się to wtedy, gdy Pan nam przebacza. Panie Jezu, zmęczony i zmartwiony nami, bo tak jesteśmy podzieleni – zmiłuj się nad nami. Amen - modlił się kaznodzieja na zakończenie homilii.

 

  

  

Obchody Dnia Judaizmu w diecezji Płockiej

Obchody Dnia Judaizmu w diecezji Płockiej

15 stycznia 2015 r., Muzeum Żydów Mazowieckich (dawna Bożnica)

Waleria Gordienko

Jeśli uważamy się za dzieci naszego Boga, jeśli pragniemy wypełniać Jego przykazania, to prawdopodobnie powinniśmy dojść do wniosku, że wszyscy "inni", jakkolwiek ważnym czy też błahym jest powód tej "inności" w naszych oczach, są takimi samymi dziećmi Boga - Boga wspólnego, naszego i ich, i w takim samym stopniu, jaki sobie uzurpujemy, mają prawo do Jego bezgranicznej miłości, miłosierdzia i łaski, a także - naszego szacunku, naszej miłości, jakkolwiek ułomną jest ona w zestawieniu z Bożą i jakkolwiek często musimy "wszystko zaczynać od nowa", modląc się każdego dnia o przemianę naszych serc.

Kimże w końcu jest ten "bliźni"? Bóg mówi nam, że jest nim KAŻDY CZŁOWIEK NA ŚWIECIE. Ta niby podstawowa, najprostsza prawda czasem umyka się nam w szarej codzienności, gdy już zblednie jasne, nieziemskie światło Tygodnia Ekumenicznego, gdy choinki zostaną wyrzucone na śmietnik, rozpłyną się w troskach dnia codziennego sylwetki Trzech Mędrców, a po naszej, "wigilijnej" uprzejmości nie pozostanie nawet śladu...  Dziś nie mieści nam się w głowie, JAK można zabijać miliony ludzi w naszej, "cywilizowanej" Europie jedynie z powodu tej rzekomej "inności". A nasze usprawiedliwienia typu "nikogo nie zabiłam, więc z czego mam się spowiadać?" Lecz Pismo Święte mówi nam co innego: jeśli zazdrościsz, źle życzysz innemu człowiekowi, jeśli pomawiasz, plotkujesz, nie masz litości, współczucia, jeśli zdradzasz bliską osobę, oceniasz, osądzasz i podejrzewasz innych ludzi, jeśli nie szanujesz ojca i matki, a także swoich dzieci, co więcej - jeśli nie KOCHASZ nieprzyjaciół - NIE WEJDZIESZ DO KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO! Różnica polega jedynie na "stopniu" nienawiści i pogardy, którym daję się opętać... 

To właśnie ma przypominać nam Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który również jest przypomnieniem o dziecięctwie Bożym ludzi wszystkich wyznań i narodów i który rozpoczął się niezapomnianym, wzruszającym Spotkaniem 15 stycznia w dawnej płockiej Bożnicy - pięknie odnowionej "perły" naszego miasta, w której modlili się i oddawali Bogu swoje cierpienia nasi współobywatele. A jeśli czegokolwiek w życiu żałuję - to dwóch rzeczy: pierwsza - ta, że absolutnie nie potrafiłam objąć świadomością faktu, że moja Mama może umrzeć ("nie moja!") i nie zdążyłam do niej..., a druga - ta, że moi córka i zięć nie mogli być obecni na spotkaniu z rabinem Symchą Kellerem. Nie jestem pewna, że znajdę słowa, aby przekazać im najgłębsze wzruszenie, dotknięcie serc i sumień przez tchnienie Ruah - Ducha Świętego, który napewno tam był wśród nas obecny...

 


  

  

  

 

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

  

WIECZÓR KRÓLEWSKI 2015

  

  

  

  

  

NOWENNA PRZED BOŻYM NARODZENIEM

 

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT!

PROGRAM na STYCZEŃ 2015

PROGRAM na GRUDZIEŃ 2014 r.

 

FRANCISZEK do RUCHÓW i STOWARZYSZEŃ

PAPIEŻ FRANCISZEK DO RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ:

ODNAWIAJCIE CHARYZMATY I DZIAŁAJCIE Z CIERPLIWOŚCIĄ 

O konieczności zachowania świeżości charyzmatu, adekwatnego odpowiadania na potrzeby współczesnego człowieka oraz podtrzymywania eklezjalnej jedności mówił Papież do przedstawicieli ruchów kościelnych. Franciszek spotkał się z uczestnikami ich światowego kongresu, który w tych dniach obradował w Rzymie z inicjatywy Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Obrady toczyły się wokół kwestii nawrócenia i misji i do tego właśnie w pierwszym rzędzie nawiązał Franciszek, zaznaczając, że nie ma jednego bez drugiego. A zatem obie te rzeczywistości muszą stanowić przedmiot troski katolickich ruchów i wspólnot, które osiągają już kościelną dojrzałość i stanowią ważny czynnik współczesnej ewangelizacji. Stąd potrzeba stałego odnawiania w nich własnego charyzmatu, przeciwdziałając pokusie zamknięcia się w schematach „odpornych” na działanie Ducha Świętego.

„Jeśli pewne formy i metody są utrzymywane dla samych siebie, stają się ideologiczne, odległe od zmieniającej się rzeczywistości – mówił Papież. – Stają się zamknięte na nowość Ducha, a wreszcie zaduszają sam charyzmat, który je wygenerował. Trzeba zawsze powracać do źródeł charyzmatów, a odnajdziecie rozmach dla zmierzenia się z wyzwaniami. Przecież nie założyliście jakiejś szkoły duchowej, nie ustanowiliście jakiejś duchowości. Nie macie jakiejś grupki, ale ruch! To jest zawsze droga, zawsze ruch, zawsze otwartość na Boże niespodzianki, które przychodzą w zgodzie z pierwotnym powołaniem danego ruchu, z podstawowym charyzmatem”.

Ojciec Święty zachęcił też nowe ruchy i wspólnoty kościelne do stosownego traktowania tych, z którymi się spotykają. Współczesna ludzkość jest bowiem „poraniona”, poczynając od instytucji rodziny.

„Dzisiejszy człowiek przeżywa poważne problemy z tożsamością i ma trudność z dokonywaniem wyborów – zauważył Franciszek. – Dlatego łatwo się uzależnia, zdaje na innych istotne decyzje życiowe. Trzeba oprzeć się pokusie podszywania się pod wolność osób i kierowania nimi, zanim rzeczywiście dojrzeją. Każdy ma swoje tempo: maszeruje po swojemu i w tym mamy mu towarzyszyć. Moralny czy duchowy postęp osiągnięty pod naciskiem dokonywanym na niedojrzałości ludzi, to tylko pozorny sukces skazany na porażkę. Lepiej nie stawiać na spektakularną ilość. Chrześcijańska edukacja wymaga natomiast cierpliwego towarzyszenia, które dostosowuje się do tempa danego człowieka, jak czyni Pan z każdym z nas, a On ma naprawdę cierpliwość wobec nas! Cierpliwość to jedyna droga prawdziwego miłowania i prowadzenia ludzi do autentycznej relacji z Panem”. 

CO NAM GROZI, A CO ULECZY?

CO NAM GROZI, A CO ULECZY?

30 października, w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku, pod przewodnictwem Biskupa Piotra Libery, odbyło się Spotkanie Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich naszej diecezji.

Po modlitwie i przywitaniu, ks. kan. dr Sławomir Zalewski, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, delegat Biskupa Płockiego ds. stałej formacji duchowieństwa, sekretarz Rady Kapłańskiej, który również pełnił posługę egzorcysty, wygłosił konferencję o zagrożeniach i niebezpieczeństwach, które mogą niszczyć grupy i stowarzyszenia religijne. Prelegent wymienił dziesięć grzechów, które rujnują życie wspólnoty. Są nimi:

- nawracanie innych („to ja jestem święty i wiem, jaka jest jedyna i słuszna prawda, więc mam prawo nawracać innych – nie siebie”). Grzech ten manifestuje brak pokory i wypacza sens chrześcijaństwa, a lekarstwem na niego jest zachowanie pokory;

- duch rywalizacji – zarówno pomiędzy członkami grupy, jak i między wspólnotami działającymi w diecezji. Bywa bowiem też tak, że ktoś w grupie zaczyna pełnić rolę „księdza”, co poniekąd doprowadza do wycofania się księdza ze swoich funkcji. Rodzi się ten grzech w naszej psychice, każąc nam dominować nad innymi – pojedyncze osoby lub grupy.

- brak szczerości – czasem zdarza się, że ksiądz postępuje niewłaściwie, lub lider grupy, a jej członkowie przyjmują postawę „najlepiej niech ktoś inny mu powie”, wtedy stajemy się faryzeuszami, omawiając te osoby w ich nieobecności, a w oczy miło się uśmiechamy;

- papież Franciszek mówił niedawno nam o plotkach i oszczerstwach – są to rzeczy niepotrzebne i ogromnie szkodliwe, gdyż wg własnej fantazji tłumaczymy postepowanie innych ludzi, nie wiedząc nic o ich motywacji, intencjach i okolicznościach – po prostu dorabiamy swoją, zmyśloną historię – najczęściej nieprawdziwą i krzywdzącą. Papież jasno powiedział, że „plotka niszczy wspólnotę. Plotkujesz, a więc niszczysz Kościół”;

- brak zaufania – ludzie tracą do siebie, a czasem również i do instytucji kościelnych zaufanie – i to jest grzech;

- odpowiedzialność – kto i za co w grupie odpowiada? Muszą istnieć jasne i klarowne zasady, relacje, a konkretna osoba musi być odpowiedzialna za konkretną sprawę;

- brak przebaczenia. Przebaczenie musi stać się naszym codziennym chlebem. Demon zawsze nam będzie podstępnie podszeptywał: „A widzisz? Tak cię skrzywdzono, tak bardzo zostałeś zraniony”. Trzeba być czujnym – przebaczenie otwiera nasze serca na brata i ulecza nas samych. Lekarstwem na ten grzech zawsze będą RADOŚĆ I PRZEBACZENIE – nie ma prawdziwej wiary bez radości;

- zamykanie się, koncentrowanie na sobie – „ja jestem piękny i wspaniały, ty jesteś piękny i wspaniały, obaj jesteśmy, i się będziemy z tego cieszyć w naszej wspólnocie, jesteśmy samowystarczalni”;

- ekskluzywizm – gdy grupa uważa się za najlepszą, wyjątkową, „nasz charyzmat jest najlepszy” – ten grzech zamyka nas na bogactwo innych grup i w rzeczywistości nas zuboża;

- ociężałość duchowa – gdy grupa ciągle pozostaje na poziomie modlitwy i nie wychodzi do świata. Modlimy się, lecz nic z tego nie wychodzi… W tym przypadku trzeba, aby ludzie zaczęli się koncentrować na swoich konkretnych obowiązkach.

- Są również grzechy języka - wzrastają na zazdrości, kiedy szukamy u lidera niedoskonałości, gdyż sami chcemy zając miejsce lidera. Takie występki uśmiercają wspólnotę i są zaprzeczeniem chrześcijaństwa - przekonywał prelegent.

Po wysłuchaniu prelekcji, słowo zabrał Biskup Płocki Piotr Libera, mówiąc o tym, że pokora to rzecz najważniejsza i że nic nam nie wyjdzie, jeśli tej pokory w nas nie będzie. Biskup wyraził radość z faktu, że obecne na spotkaniu stowarzyszenia wyrażają „bogactwo różnych powołań i charyzmatów”: - Spotkanie to ukazuje, jak różnorodna jest paleta rzeczywistości modlitewnych. Wasze wspólnoty robią wiele dobra, często jest to praca niewidoczna, u podstaw, jak zasianie ziarna Ewangelii i ich powolne wzrastanie – mówił pasterz.

Następnie słowo zabrali duchowni i świeccy – pracownicy instytucji diecezjalnych i liderzy grup i stowarzyszeń – ks. Dariusz Nowotka, pracownik Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej i jego Dyrektor, ks. dr Jarosław Kamiński, Pani Danuta Janicka – przewodnicząca Akcji Katolickiej, ks. Rafał Grzelczyk, Dyrektor MCEW „Studnia”. Mówiono o opracowaniu przez każde stowarzyszenie własnego programu apostolstwa, zwiększeniu troski o rodzinę, osób żyjących w związkach niesakramentalnych i samotnych. W maju rozpocznie się Kongres Nowej Ewangelizacji, który będzie dotyczył środowiska wsi. Podkreślano najważniejsze tezy, zawarte w programie duszpasterskim na rok 2014/2015, który nosi tytuł „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” i przygotowuje nas do obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski w roku 2016. Szczególnie ważne w tych warunkach jest przypomnienie konieczności pokuty i nawrócenia, robienie rachunku sumienia przez wiernych, poszukiwanie kierowników duchowych, stosowanie różnych form pokuty, nie zapominając o jałmużnie.

Zapowiedziano peregrynację kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji, która rozpocznie się w Pułtusku 20 czerwca 2015 roku, po 40-letniej przerwie. Już teraz zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wyjeździe na powitanie obrazu – jednodniowej pielgrzymce autokarowej, którą KIK zamierza zrealizować w tym dniu.

Ks. biskup poprosił, aby stowarzyszenia pamiętali o zagrożeniach w swojej działalności, a także o wartościach chrześcijańskich, z których najważniejszymi są pokora wobec samego siebie i duch przebaczenia. Wręczył również nominacje nowym członkom Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku reprezentowali: Ks. dr Włodzimierz Piętka, Asystent Kościelny KIK, Prezes dr Halina Świstak i Waleria Gordienko. Ks. dr Włodzimierz Piętka zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia w planie pracy KIK-u na kolejny rok formacyjny, zadań i postulatów duszpasterskich, o których mówiono na spotkaniu, a także zastanowienia się nad przestrogami.

Sporządzono sprawozdanie z pracy KIK-u w minionym roku formacyjnym 2013/2014 oraz plan na rok 2014/2015.  

Strona 4 z 15 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
IMIENINY OBCHODZĄ
KALENDARZ
trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.

227,921 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie