ZA NAMI TYDZIEŃ EKUMENICZNY
Dodane przez Waleria dnia Styczeń 28 2018 00:16:48

ZA NAMI TYDZIEŃ EKUMENICZNY 

Już po raz 25 członkowie płockiego KIK-u z pokorą i żarliwością modlili się o jedność uczniów Chrystusa w chrześcijańskich świątyniach naszego miasta, urzeczywistniając największe pragnienie naszego Pana "Aby wszyscy, których mi dałeś, stanowili jedno" (J 21,17).  

I chociaż z formalnego punktu widzenia należymy do różnych odłamów chrześcijaństwa, czyż to marzenie nie zostaje urzeczywistnione w chwili, gdy z zapałem odmawiamy Nieszpory o Najświętszym Sakramencie w mariawickiej Katedrze Miłosierzia i Miłości, uczestniczymy w Nabożeństwie Dwóch Ambon w zborze ewangelickim, śpiewamy "Kyrie eleison" w prawosławnej cerkwi czy trymamy się za ręce, odmawiając Modlitwę Pańską w katolickim Wyższym Seminarium Duchownym?

Tak, Bóg urzeczywistnia swoje plany bez względu na instytucjonalne podziały czy urazy sprzed wieków. Urzeczywistnia ponad podziałami i urazami, zsyłając ogień Ducha Świętego i wypełniając nasze serca pragnieniem wspólnego trwania przy Nim i przy drugim człowieku, bez względu na jego pochodzenie, wyznanie czy symaptie polityczne.

"Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał" (J 17. 21) - niech te słowa brzmią w naszych sercach nie tylko przez jeden tydzień w roku, by nigdy nie zwyciężyłą w nas pycha i przekonanie, że "to ja zawsze mam rację". 

Bądźmy razem przez cały rok, przyjmując z wdzięcznością łaskę istnienia w naszym mieście wspólnot różnych denominacji chrześcijańskich. Uczestniczmy w kolejnych nabożeństwach, które zapowiadają organizatorzy tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, pamiętajmy też o wszytkich ludziach dobrej woli na świecie, nawet jeśli należą oni do wyznania mojrzeszowego, są muzułmanami lub niewierzącymi. Módlmy się o pokój i zgodę na świecie, a wtedy największe pragnienie naszego Pana zostanie spełnione. 

Organizatorzy Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w naszej diecezji, na czele z ks. kan. dr. Włodzimierzem Piętką, diecezjalnym koordynatorem ds. Ekumenizmu, skłądają serdeczne podziękowania członkom i sympatykom KIK-u za czynny udział w wydarzeniach ekumenicznych oraz za wierne trwanie przy ideałach naszego Klubu - miejsca spotkania ludzi nadziei i wiary.

 

Z relacjami z każdego dnia Tygodnia mogą Państwo zapoznać się na stronie Płockiego Gościa Niedzielnego, klikając na linki: 

Korzenie wciąż żywe 

http://plock.gosc.pl/doc/4460588.Korzenie-wciaz-zywe 

Ekumenizm w dawaniu 

http://plock.gosc.pl/doc/4461885.Ekumenizm-w-dawaniu  

Ekumeniczna ulica o. Wawrzyńca

http://plock.gosc.pl/doc/4463127.Ekumeniczna-ulica-o-Wawrzynca  

Ta księga Łączy

http://plock.gosc.pl/doc/4469468.Ta-ksiega-laczy  

Ze słowem ku jedności

http://plock.gosc.pl/doc/4466746.Ze-Slowem-ku-jednosci  

"Czuwaj" nad jednością i o nią proś

http://plock.gosc.pl/doc/4468876.Czuwaj-nad-jednoscia-i-o-nia-pros  

Czytajmy razem Ewangelię

http://plock.gosc.pl/doc/4472828.Czytajmy-razem-Ewangelie  

Ekumeniczne seminarium

http://plock.gosc.pl/doc/4475533.Ekumeniczne-seminarium 

Wracajmy do Wieczernika

http://plock.gosc.pl/doc/4475580.Wracajmy-do-Wieczernika  

Jak daleko od religii pokoju do wojny?

http://plock.gosc.pl/doc/4512569.Jak-daleko-od-religii-pokoju-do-wojny