KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ W PŁOCKU
   Strona GłównaArtykułyGaleriaLinkiKategorie NewsówForumAKTUALNOŚCIARCHIWUM
Czerwiec 24 2021 19:34:14   
AKTUALNOŚCI
kronika wydarzeń
CYTAT
Ostatnie Artykuły
MSZA ŚWIĘTA 25 STYCZ...
DNI KULTURY CHRZEŚCI...
RÓŻA BEZ KOLCÓW
PROGRAM na MAJ 2014 r.
Protokoły z posiedze...
ARCHIWUM
Archiwum
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Galeria
Linki
Kategorie Newsów
Forum
Kontakt
Szukaj
AKTUALNOŚCI
ARCHIWUM

 Witamy
Witamy na stronie internetowej Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku! Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w życiu naszego Klubu!
Protokoły z posiedzeń Zespołu Synodalnego

Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku  

ul. Tumska 3, 09-402 Płock

http://kikplock.dbv.pl         

kikplock@gmail.com  


 

P R O T O K Ó Ł z pierwszego posiedzenia Zespołu Synodalnego Klubu Inteligencji Katolickiej

Płock, 8 stycznia 2013 r. 

W dniu 8 stycznia 2013 r. w siedzibie KIK po raz pierwszy spotkał się Zespół Synodalny Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku. 

Obecni na zebraniu:

 1. Ks. Włodzimierz Piętka
 2. Magdalena Matusiak
 3. Józefa Nowak
 4. Alicja Zakrzewicz
 5. Krystyna Gachewicz
 6. Halina Świstak
 7. Jan Grobicki
 8. Bożenna Przedpełska

W ramach wprowadzenia w dyskusję synodalną ksiądz asystent przedstawił zasady funkcjonowania grupy synodalnej, w oparciu o Regulamin 43. Synodu Diecezji Płockiej. Wielu uczestników spotkania odwoływało się do osobistych doświadczeń z prac XLII synodu płockiego i II plenarnego synodu polskiego. Padły następujące propozycje, które mógłby podjąć obecny synod diecezjalny:

1. potrzeba tzw. „kolędy zwrotnej”, czyli otwartego spotkania parafian z ks. proboszczem i innymi duszpasterzami, na którym proboszcz podzieliby się wyzwaniami pracy parafialnej, planowanymi pracami, ideami, otwierając jednocześnie dyskusję, słuchając pytań i odpowiadając na nie. Podczas gdy księża odwiedzają rodziny z wizytą duszpasterską, czy nie można zorganizować „wizyty w parafii” dla osób zamieszkujących jej terytorium?

2. wizyta kolędowa trwa zbyt krótko. Księża zawsze się śpieszą, nie ma czasu na rozmowę. Czy tę sytuację można jakoś uzdrowić i nadać jej formę prawdziwego spotkania?

3. katolicy świeccy oczekują na księży otwartych i czekających. Dobrze byłoby, gdyby duszpasterze i ludzie „wchodzili i wychodzili z kościoła tymi samymi drzwiami”. Czy można zaproponować, aby na końcu Mszy św. księża nie „uciekali” zaraz po błogosławieństwie do zakrystii, ale by po pieśni końcowej wyszli do ludzi, na koniec kościoła, mogli ich pozdrowić, chwilę porozmawiać. Wielu naszych katolików ma doświadczenie Kościoła zachodniego, gdzie tak księża postępują. A to bardzo zbliża i czyni parafię przyjazną, rodzinną.

4. czy w zachowaniach w kancelarii parafialnej, w wymaganiach stawianych przed udzieleniem sakramentów (np. bierzmowania) nie ma zbyt wiele rygoryzmu? Nie chodzi nam absolutnie o zniesienie wymagań, ale o większą równowagę w takich sytuacjach. Są np. młodzi ludzie, którzy przed bierzmowaniem zbierają podpisy w swym indeksie, a potem znużeni taką praktyką, odchodzą od Kościoła. 

5. widzimy potrzebę, aby w większych ośrodkach miejskich, np. przy głównych kościołach znajdowały się integracyjne tablice informacyjne dla wszystkich ruchów i stowarzyszeń katolickich. Wskazanym byłoby utworzenie również strony internetowej, która byłaby wyrazem wspólnych, zintegrowanych działań ruchów i stowarzyszeń katolików świeckich. 

6. należy zwrócić uwagę na potrzebę większej koordynacji działań i współpracę ruchów, grup i stowarzyszeń katolickich w diecezji płockiej.

7. postuluje się rozważenie przywrócenia i propagowania niektórych nabożeństw, niegdyś popularnych, oraz ich promocji wśród wiernych: niedzielne Nieszpory, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu, czy procesje i pielgrzymki. Niepokoi zjawisko redukowania np. nabożeństwa „Gorzkich Żali”. Czy jest możliwy powrót do uroczystego ich odprawiania: z kazaniem pasyjnym i procesją? Wydaje się, że w bardzo wielu parafiach te tradycyjne formy nabożeństw zostały bardzo zredukowane, albo już zanikły.

8. nurtuje nas pytanie: jak można zatrzymać wiernych przy kościele, aby nie uciekali zaraz po Mszy św. Rodzi się pytanie o potrzebę tworzenia przy parafiach miejsc spotkań, kawiarni, a nawet uniwersytetów III wieku, itp.

Spotkanie zakończone zostało modlitwą w intencji prac Synodu i błogosławieństwem udzielonym przez Księdza asystenta.

 

Sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku

Maria Prędka - Wojtaszek

 


 

P R O T O K Ó Ł z drugiego posiedzenia Zespołu Synodalnego Klubu Inteligencji Katolickiej

Płock, 28 lutego 2013 r.

W dniu 28 lutego w siedzibie Klubu po raz drugi spotkał się Zespół Synodalny Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku.

Obecni na zebraniu:

 1. Ks. Włodzimierz Piętka
 2. Jolanta Bielska
 3. Kazimierz Wiercioch
 4. Maria Prędka-Wojtaszek
 5. Wanda Ziółkowska
 6. Józefa Nowak
 7. Waleria Gordienko
 8. Danuta Gąsiorowska
 9. Stanisława Gromadzińska
 10. Alicja Zakrzewicz
 11. Krystyna Gachewicz
 12. Magdalena Matusiak
 13. Kazimiera Olkowicz
 14. Stanisław Kuziak
 15. Halina Świstak
 16. Maria Michalak
 17. Maria Rędzińska
 18. Eugeniusz Malanowski 

 

Ksiądz asystent przedstawił broszurę synodalną, w której zebrano niektóre z projektów dokumentów synodalnych. Niektóre z nich stały się przedmiotem refleksji i dyskusji. 

W czasie rozmowy o projektach przedstawionych przez Komisję ds. Duszpasterstwa (Instrukcje „O duszpasterstwie trzeźwości”, „O sanktuariach”, „O wizycie duszpasterskiej”), padł następujący wniosek: 

Uczestnicy zauważyli, że w postawie Kościoła i w głoszeniu słowa bardzo często są formułowane apele. Do nich można się nawet przyzwyczaić, podczas gdy brakuje konkretnego działania. W kontekście wizji duszpasterstwa trzeźwości pilnie potrzeba promocji życia w trzeźwości. Z tej racji programy duszpasterskie powstające w diecezji powinny obejmować również organizowanie akcji i wydarzeń promujących trzeźwość. Mogą to być pikniki, zawody sportowe, konferencje, czy spotkania ze świadkami – osobami, które przezwyciężyły nałóg.  

W oparciu o projekty przedstawione przez Komisję ds. Kultu Bożego i dyscypliny sakramentów wnioskowano, aby przeprowadzić głębszą refleksję nad kondycją rekolekcji parafialnych.

 Obecni stwierdzili, że czasami rekolekcje parafialne trwają zbyt długo, że skuteczność nauk zależy od rekolekcjonisty, a Msze rekolekcyjne odbywają się jedna po drugiej, stąd wiele pośpiechu w spowiedziach i celebracjach przy ołtarzu. Być może, należy zastanowić się nad ich formułą, nad ich adresatami, szczególnie nad młodzieżą, zastanowić się, jak dotrzeć do tych, którzy od wiary i rekolekcji niczego nie oczekują, zainspirować ich i nakłonić do refleksji. 

Dyskusji poddano część projektu przedstawionego przez Komisję ds. Małżeństwa i Rodziny. 

Zwrócono uwagę na potrzebę wychowania seksualnego w szkołach. Stwierdzono, że w obecnej formie nie spełnia ono swojej roli. Powinno się bowiem opierać nie na biologicznych aspektach ludzkiej seksualności (też ważnych, ale nic nie znaczących bez miłości), lecz przede wszystkim na wartościach moralnych i duchowych, jak: miłość, zaufanie, bliskość, wierność, odpowiedzialność, empatia, szacunek, wzajemne wspieranie się, obowiązek wspólnego wychowywania dzieci. Pojmowanie takiego wychowywania wyłącznie jako opisu procesów biologicznych zachodzących w organizmie człowieka (i ewentualnie tego, jak im zapobiec) wyzuwa człowieka z jego człowieczeństwa, uprzedmiotawia, odrzuca piękno ciała człowieka jako świątyni Boga, stworzonej na Jego obraz i podobieństwo. Czyli wychowanie seksualne - tak, ale oparte na miłości, wartościach duchowych – podkreślali uczestnicy spotkania.

Spotkanie, które odbywało się w historycznym momencie, gdy dobiegał końca pontyfikat Benedykta XVI,  zakończono modlitwą w intencji owocnych prac Synodu Diecezjalnego, emerytowanego papieża i wyboru nowego Biskupa Rzymu.

 

Sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku 

Maria Prędka - Wojtaszek 

 


 

P R O T O K Ó Ł z trzeciego posiedzenia Zespołu Synodalnego Klubu Inteligencji Katolickiej  

Płock, 10 kwietnia 2013 r. 

W dniu 10 kwietnia po raz trzeci spotkał się Zespół Synodalny Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku kontynuując „rozmowę synodalną” trwającą w diecezji. W obradach, które odbyły się w siedzibie Klubu, wzięło udział 15 osób: 

1. ks. Włodzimierz Piętka

2. Kazimierz Wiercioch

3. Józefa Nowak

4. Kazimiera Olkowicz

5. Jan Grobicki

6. Maria Rędzińska

7. Maria Michalak

8. Alicja Zakrzewicz

9. Waleria Gordienko

10. Jolanta Bielska

11. Wanda Zajączkowska

12. Stanisław Kuziak

13. Halina Świstak

14. Bożenna Przedpełska

15. Maria Wojtaszek 

 

Uczestnicy spotkania skupili uwagę na trzech projektach dokumentów synodalnych. Pierwszy z nich został przygotowany przez Komisję ds. małżeństwa i rodziny. Zwrócono uwagę na następujące aspekty: 

1. duszpasterstwo rodzin jako takie, z pewnością wymaga szczególnej uwagi i przemyślanej wizji działania, dobrych programów i specjalistów. 

2. ważną i potrzebną sprawą jest powołanie parafialnych, dekanalnych i regionalnych poradni życia rodzinnego. Zarysowany w projekcie dokumentu ich program i zakres działania jest bardzo potrzebny. Pojawia się jednak pytanie: skąd wziąć ekspertów katolickich do tych poradni. Chodzi np. o znalezienie dobrych, właściwie uformowanych psychologów. Czy mająca powstać w diecezji Akademia Wiary przygotuje ekspertów w tym zakresie? Skąd weźmiemy ekspertów i osoby naprawdę kompetentne? 

3. grupa synodalna popiera ideę powołania diecezjalnej Akademii Wiary. Zgłoszono jednak następującą uwagę: już sama nazwa „Akademia Wiary” aspiruje do wielkich rzeczy, choć taka instytucja jest na razie w sferze idei – czy jednak w naszym nazewnictwie kościelnym nie stosujemy zbyt nadętych nazw. Czy nie można zwyczajniej, pokorniej, prościej? 

4. w odpowiedzi na pytanie o zaprzestanie zbierania tacy na Mszach św. ślubnych, uczestnicy spotkania poparli ten postulat: tacy w takich okolicznościach nie powinno się zbierać, chyba że z przeznaczeniem na cel charytatywny, co powinno być wyraźnie zaznaczone na początku. 

5. podkreślono, że dziś należy zwrócić uwagę na styl, który Kościołowi proponuje nowy Ojciec Święty Franciszek. Jest w nim mniej deklaracji, a więcej prostoty i czynu. Oczywiście, uczestnicy spotkania rozumieją, że dokumenty synodalne muszą zawierać elementy prawne, postulaty, apele. Czy nie należy jesdnak zwrócić uwagi, by sformułowania i postulaty po prostu przełożyły się na chrześcijańskie świadectwo życia? Postuluje się np. zakładanie pewnych nowych instytucji, poradni, centrów, akademii. „Biada nam, jeśli powiesimy tylko nowe tabliczki, a rzeczywistość się nie zmieni” – podkreślił jeden z uczestników spotkania KIK-u. Należy więc zwrócić uwagę po zakończeniu synodu, jak postulaty, deklaracje i wieszane nowe tablice przełożą się na rzeczywistość.

Podjęto dyskusję nad projektem dokumentu przygotowanego przez Komisję ds. wychowania katolickiego (Instrukcja o Odnowieniu Przyrzeczeń Chrzcielnych).

W czasie rozmowy powracały dwa pytania: jak przygotować do Komunii św. dziecko i jego rodziców, zwłaszcza gdy oni są praktycznie niewierzący? Jak „ocalić” tę uroczystość religijną od świeckich naleciałości?

1. podkreślono, że w przygotowanie dzieci i rodziców powinni zostać włączeni wierzący i zaangażowani małżonkowie z parafii. Duszpasterze i katecheci powinni zaprosić do bliskiej współpracy takie osoby. Im z pewnością będzie też łatwiej dotrzeć, jako wolontariuszom, a nie „funkcjonariuszom kościelnym” (ksiądz, katecheta), do tych rodziców, którzy praktycznie nie wierzą, ale chcą mimo wszystko, by ich dziecko przystąpiło do sakramentów.

2. Jak ocalić „Komunię św.”? – potrzeba więcej katechezy do rodziców, spotkań w małych grupach i więcej rozmowy, niż wykładu, na temat: „Jak chcecie przygotować dziecku Komunię?”

W ostatniej części spotkania podjęto refleksję nad dokumentem przygotowanym przez Komisję ds. dialogu, kultury i mediów o Kościele Płockim na drodze ekumenicznej. W jego świetle poruszono dwie kwestie:

1. obserwując zmęczenie wielu katolików warto zastanowić się, w jaki sposób Świadkowie Jehowy chwytają za „nutę gorliwości” letnich katolików. Obserwujemy przecież ich cichą ekspansję w naszym regionie,  powstają nowe Sale Królestwa. Wobec tewgo zjawiska nie możemy pozostać obojętni.

2. padło konkretne pytanie w kontekście miasta Płocka: niektórzy duszpasterze nie wyrażają na pochówki na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Czy wiąże się to z różnicami teologicznymi na temat wiary w sprawy ostateczne i modlitwy za zmarłych w Kościele Katolickim i Ewangelicko-Augsburskim? Jak przedstawia się sprawa pochówków katolickich na cmentarzach innych wyznań chrześcijańskich w diecezji? 

Na zakończenie spotkania, w ramach wolnych wniosków, zgłoszono następujące kwestie:

1. dla wielu kłopotliwa wydaje się forma pogrzebu w przypadku kremacji. Dla rodzin niezamożnych pogrzeb z kremacją jest tańszy. Jednak w takich pochówkach zaleca uroczystości pogrzebowe z ciałem, a w późniejszym czasie złożenie urny z prochami do grobu. Tu rodzą się poważne problemy finansowe i organizacyjne. Jak można im zaradzić?

2. jak wygląda kwestia katolickiego pochówku samobójców, bo w naszej diecezji są różne praktyki. Księża różnie tę kwestię rozstrzygają.  

 


P R O T O K Ó Ł z czwartego posiedzenia Zespołu Synodalnego Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku 

Płock, 09 kwietnia 2013 r.  

9 kwietnia 2014 roku po raz czwarty spotkał się Zespół Synodalny Klubu inteligencji Katolickiej w Płocku kontynuując „rozmowę synodalną” trwającą w diecezji. W obradach, które odbyły się w siedzibie Klubu przy ul. Tumskiej 3, wzięli udział:  

1. Asystent Kościelny Klubu ks. dr Włodzimierz Piętka  

2. Prezes Klubu dr Halina Świstak  

3. Kazimiera Olkowicz  

4. Maria Michalak  

5. Alicja Zakrzewicz 

6. Waleria Gordienko 

7. Jolanta Bielska  

8. Bożenna Przedpełska 

Uczestnicy spotkania skupili uwagę na przygotowanych przez dziesięć Komisji projektach Uchwał Synodalnych z dnia 3 marca 2014 roku o tematyce bardzo różnorodnej. Opiekun Klubu Ks. dr Włodzimierz Piętka przypomniał zebranym o tym, że 43. Synod Diecezji Płockiej rozpoczął się w Roku Wiary pod hasłem „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”, niosąc na sobie pieczęć czasów, jako Synod dwóch pontyfikatów i kanonizacji bł. Papieża Jana Pawła II i służąc pewnej refleksji metatematycznej. Ks. dr W. Piętka podkreślił potrzebę i wielką wagę każdego spotkania, zastanowienia się nad tym, co zostało w nas z pontyfikatu Jana Pawła II, roli Synodu Diecezjalnego, jako narzędzia i okazji do takiej refleksji.  

Zebrani pogłębili swoją wiedzę na temat prac Komisji i dyskusji synodalnych, trybu zatwierdzenia dokumentów, a także kolejnej sesji Synodu, która odbędzie się 24 maja b.r. w bazylice katedralnej.  

Obecni na spotkaniu zapoznali się z treścią kolejnej części projektów dokumentów synodalnych, w tym Dokumentu głównego Komisji ds. duszpasterstwa. Zebrani zwrócili uwagę na punkt 24 tego dokumentu, mówiący o szczególnym wyzwaniu dla duszpasterstwa, jakim jest troska o młodzież, o której bł. Jan Paweł II mówił, że jest przyszłością i nadzieją Kościoła. Zdaniem członków Zespołu Synodalnego, brak jest pomysłu i propozycji dla wierzących i poszukujących w przedziale wiekowym od 25 do 50 lat. Kontakt takich osób z Kościołem osłabia się z powodu braku czasu i zainteresowania na skutek zaangażowania się w obowiązki związane z pracą i życiem rodzinnym, wychowaniem dzieci, troskami dnia codziennego. Obecni podkreślili potrzebę propozycji duszpasterstwa dla takich osób, która pozwoliłaby im odnowić i wzmocnić więź z Kościołem, angażując się w życie religijne wraz z rodzinami.  

Członkowie KIK-u omówili projekty dokumentów Komisji ds. Kultu Bożego, w tym Instrukcję o kandydatach do stałego diakonatu, akolitatu i lektoratu i ich posłudze w diecezji Płockiej, Instrukcję o katechumenach i ponownym katechumenacie dorosłych, podkreślając wielkie zubożenie życia duchowego i religijnego niektórych ochrzczonych, upodabniające ich do pogan i potrzebę ponownej ewangelizacji takich osób. Zapoznano się z projektem Etycznego kodeksu katechety, dokumentami Komisji ds. nowej ewangelizacji, w tym Wytycznymi dotyczącymi rekolekcji kerygmatycznych w diecezji Płockiej, dokumentem Komisji ds. życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego i innymi zawartymi w zbiorze Projektów i Uchwał Synodalnych.  

Obecni podkreślili wagę więzi z Kościołem i jego obecności w życiu wspólnoty, omawiając projekt dokumentu Komisji ds. dialogu, kultury i mediów o działaniach kulturalnych i medialnych w naszej diecezji, jako odpowiedzi Kościoła na znaki czasu. Po zapoznaniu się z dokumentem, zebrani zaproponowali wprowadzenie zmian w p. 23, który otrzymałby następujące brzmienie:  

„23. Inicjatywy kulturalne Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku. Od 1984 roku inicjatorem wielu ważnych wydarzeń kulturalnych jest Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku. Jego celem jest działalność edukacyjna, formacyjna i kulturalna, zmierzająca do kształtowania dojrzałego intelektualnie i moralnie człowieka. Przez swą działalność KIK promuje i upowszechnia kulturę chrześcijańską [por. Statut KIK-u w Płocku]. Pierwszym i wieloletnim asystentem był ks. prałat prof. Ireneusz Mroczkowski. Od początku KIK włączył się w organizację Tygodni Kultury Chrześcijańskiej oraz Tygodni Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ponadto płocki KIK organizuje odczyty, spotkania dyskusyjne i artystyczne, a także pielgrzymki”. 

Spotkanie zakończono modlitwą o owoce zbliżającej się kanonizacji błogosławionych papieży Jana Pawła II i Jana XXIII w działalności Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku i dalszych pracach 43. Synodu Diecezjalnego. 

Sekretarz Klubu Inteligencji Katolickiej w Płocku

Maria Prędka - Wojtaszek


  

IMIENINY OBCHODZĄ
KALENDARZ
trwa inicjalizacja, prosze czekac...dodatki na bloga
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Klub Inteligencji Katolickiej w PłockuPowered by PHP-Fusion
CMS Artworks Original Theme by CMS Artworks © 2003-2005
713955 Unikalnych wizytZałóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl